סעיף 1הגדרות סעיף 2רשימה של רופאים סעיף 3הרכבת ועדות רפואיות סעיף 4יושבי ראש הועדות סעיף 5החלטות הועדה ברוב דעות סעיף 6העברת החלטה ליושבי ראש הועדה הרפואית סעיף 7סדרי דיון סעיף 7אסדרי דיון בהחמרת פגיעה סעיף 8הזמנת מומחים סעיף 9הודעת ההחלטה לנכה סעיף 10נוכחות בשעת הדיונים סעיף 11פרוטוקול סעיף 12תיקון טעויות סעיף 13סודיות סעיף 14ביטול סעיף 15הוראת מעבר סעיף 16השם