סעיף 1ועדה רפואית עליונה סעיף 1אמינוי מזכיר סעיף 2תנאים להגשת ערעור על ידי נכה סעיף 3תנאים להגשת ערעור על ידי קצין תגמולים סעיף 4סמכויות הועדה סעיף 5סדרי הדיון סעיף 5אסמכות לקביעת דרגת נכות קבועה סעיף 6סודיות הדיונים סעיף 7תיקון טעויות סעיף 8ביטול סעיף 9השם