סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 2אמקום רישום לנישואין של בני זוג יהודים סעיף 3רישום נישואין סעיף 4מה יעשה בהעתקים של כל רישום נישואין סעיף 4אמשלוח הודעה למרשם הזוגיות סעיף 5רישום גירושין סעיף 6הזכות לקבל העתק של הרישום סעיף 7עבירה סעיף 8איסור פרסומת