סעיף 1שיפוט בעניני נישואין וגירושין סעיף 2עריכת נישואין וגירושין סעיף 3שיפוט אגב גירושין סעיף 4שיפוט בעניני מזונות סעיף 4אסמכות מבחינה בין לאומית בתביעה לגירושין סעיף 4בסדרי דין בענין נתבע שהוא תושב חוץ סעיף 4גחוות דעת הלכתיות בענין גט פיטורין או היתר נישואין במדינת חוץ סעיף 5שיפוט בעניני חליצה סעיף 6כפיה למתן גט ולקבלתו סעיף 7כפיה למתן חליצה סעיף 8סופיות של פסק דין סעיף 9שיפוט על פי הסכמה סעיף 10תקפם של פסקי דין סעיף 11ביצוע ותקנות