סעיף 1מטרת החוק סעיף 1אשוויון לפני החוק סעיף 1באבחנה מותרת והעדפה מתקנת סעיף 1גשמירת זכויות סעיף 2קנינה של אשה נשואה סעיף 3אפוטרופסות שווה סעיף 3ארישום שמות שני ההורים סעיף 5נישואין וגירושין סעיף 6שוויון בזכויות חברתיות סעיף 6אזכות האישה על גופה סעיף 6בהגנה מפני אלימות סעיף 6גייצוג הולם סעיף 6ג1ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית סעיף 6ג2חוות דעת מגדרית סעיף 6ג3איסוף, עיבוד ופרסום של מידע לפי מין על ידי גוף ציבורי סעיף 6דשירות בכוחות הביטחון סעיף 7תחולה סעיף 7אשמירת דינים סעיף 8תיקון פקודת החוק הפלילי 1936 סעיף 9ביצוע