סעיף 1סמכות בית המשפט לעניני משפחה ובתי הדין הדתיים סעיף 2סמכות בית המשפט לעניני משפחה מבחינה בין לאומית סעיף 3התרת נישואין של בני זוג שלפחות אחד מהם בן דת מוכרת סעיף 4הוראות שלא יחולו סעיף 5ברירת הדין בבית משפט לעניני משפחה סעיף 6הגדרות סעיף 7ביצוע ותקנות סעיף 8שמירת דינים