סעיף 1ציות לפסק דין של גירושין סעיף 2תוכנו של צו הגבלה סעיף 2אצו הגבלה עיכוב ושלילה של גמלה או קצבה סעיף 3צו הגבלה מאסר כפיה סעיף 3אצו הגבלה בידוד סעיף 4סידור גט ודיון בצו הגבלה סעיף 4אערעור סעיף 5פקיעת צו ההגבלה סעיף 6כפיה למתן חליצה סעיף 7שמירת דינים סעיף 8תחולה סעיף 9ביצוע ותקנות סעיף 11תיקון חוק שיפוט בתי דין רבניים סעיף 12דיווח לכנסת הוראת שעה