סעיף 1הגדרות סעיף 2יבוא צמחים מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי סעיף 3בקשה לרישיון יבוא סעיף 4אגרות בקשה לרישיון והעתק רישיון סעיף 5תעודת בריאות סעיף 6הודעה על הגעת משלוח סעיף 7בדיקת משלוח סעיף 8הוראות מפקח לאחר בדיקה סעיף 9אגרת בדיקה סעיף 10יבוא אסור סעיף 11חופשיות מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני סעיף 12חומרי אריזה ושינוע סעיף 13סימון אריזה סעיף 14מצע גידול סעיף 15משלוח במעבר סעיף 16עונשין סעיף 17שמירת דינים סעיף 18ביטול סעיף 19תחילה סעיף 20הוראת מעבר