סעיף 1הצגת מחיר של סוגי מצרכים מסויימים סעיף 2מכירה במבצע הוזלה סעיף 3תוית על מדף תחתון סעיף 4עדיפות המחיר הנמוך סעיף 5מידות השלט או התוית סעיף 6ביטול סעיף 7תחילה