סעיף 1קביעת אגרות סעיף 2תיאום סכומי האגרות סעיף 3תחילה