סעיף 1הגדרות סעיף 2גזר דין או החלטה סעיף 3מחיקת רישום סעיף 4הפסקת הליכים סעיף 5ערעור סעיף 6סייגלתחולה