סעיף 1הגדרות סעיף 2חובה לגלות מידע סעיף 3פרטי מידע סעיף 4פרטי מידע מהותי סעיף 5שמירת דינים סעיף 6סייג לתחולה סעיף 7תחילה