סעיף 1הגדרות סעיף 2פטור מפרסום הודעת הפקדה על גבי שלט סעיף 3דרכי פרסום חלופיות סעיף 4אופן הצבת השלט סעיף 5צורת השלט סעיף 5אתכנית ששטחה עד 3,000 מר סעיף 6אחריות מגיש התכנית סעיף 7החלפת שלט שניזוק סעיף 8הסרת השלט סעיף 9תחולה סעיף 10תחילה