סעיף 1הגדרות סעיף 2מתכונת הסדר בחירה סעיף 3הוראות מהותיות בהסדר בחירה סעיף 4פרסום הסדר בחירה סעיף 5הוראת מעבר