סעיף 1הגדרות סעיף 2הספקת צורכי החברים בגיל העבודה סעיף 3הספקת צורכי החברים בגיל הפרישה סעיף 4הספקת צרכים מיוחדים סעיף 5אופן הספקת הצרכים סעיף 6ועדת צרכים מיוחדים סעיף 7הפחתת שיעורי הספקת צרכים סעיף 8הספקת צרכים מעבר לקבוע בתקנות סעיף 9קביעת העקרונות והזכות לקבלת מידע סעיף 10חבר בעצמאות כלכלית סעיף 11הסבה לקיבוץ מתחדש סעיף 12העברת נתונים לרשם ותחולת התקנות טרם שינוי הסיווג סעיף 13תחילה