סעיף 1הגדרות סעיף 2שיוך דירות בהתאם לתקנות או לתקנון סעיף 3שיוך דירות על בסיס שוויוני סעיף 4המועד הקובע לזכאות סעיף 5שיוך דירות כנגד דמי עזיבה סעיף 6הגבלת סחירות הדירה סעיף 7קציבת תקופת המועמדות סעיף 8הקמת אגודה להתיישבות קהילתית סעיף 9זכויותיהם וחובותיהם של הקיבוץ והחבר בהליך סחירות הדירה סעיף 10שלילת הסיווג כתוצאה משינוי בשיעורי בעלי הזכויות סעיף 11השכרה ורשות למגורים סעיף 12שיעבוד סעיף 13תחולת התקנות על העברות נוספות של הדירה סעיף 14תחולה על יורש, כונס נכסים ונאמן סעיף 15תחילה