סעיף 1הגדרות סעיף 2אחריות בנזיקין בשל סירוב בלתי סביר לביצוע עסקת פינוי ובינוי סעיף 2אשמאי פינוי ובינוי סעיף 2ברשימת השמאים סעיף 3הקטנת שיעור הפיצויים סעיף 4בעלות על יותר מדירה אחת סעיף 5תחולת פקודת הנזיקין סעיף 6חובות גילוי ושקיפות סעיף 7ביצוע ותקנות