סעיף 1הגדרות סעיף 2הטלת ארנונה כללית סעיף 3כללים לחישוב שטח הנכס סעיף 4בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית סעיף 5שינוי סיווג סעיף 6סכום מזערי לארנונה הכללית לשנת 2007 סעיף 7סכום מרבי לארנונה הכללית לשנת 2007 סעיף 8עדכון הסכומים סעיף 9בתי אבות סעיף 10אישור חריג סעיף 11נכס בתחום ועד מקומי סעיף 12הטלת ארנונה לראשונה סעיף 13שיעור ההנחה המרבי סעיף 13אתקופות שלא יבואו במניין סעיף 14תחילה