סעיף 1הגדרות סעיף 2עבודה בישיבה סעיף 3ישיבה בעת הפסקה בעבודה סעיף 3אעמדה ותנאים הולמים למאבטח סעיף 3בהתאמת בגד שהמאבטח מחויב בלבישתו סעיף 4סמכות שיפוט ותרופות סעיף 5זכות תביעה סעיף 5אהרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים סעיף 6שמירת זכויות סעיף 7תחולה על מעסיק בפועל סעיף 8דין המדינה סעיף 9ביצוע ותקנות סעיף 10תיקון חוק תובענות ייצוגיות סעיף 11תחילה