סעיף 1העברת הסכסוך לרשם סעיף 2סמכויות הרשם סעיף 2אמינוי בורר בידי ברית סיוע או הרשם סעיף 3העברת בוררים מתפקידם סעיף 4הזמנת צדדים ועדים סעיף 5המצאת הזמנה ומסירת מסמכים סעיף 6הזמנה להציג מסמך סעיף 7זכויותיו וחובותיו של עד סעיף 8ביטול ההזמנה סעיף 9דרכי גביית עדות סעיף 10דיון בהעדר צד סעיף 11חוות דעת של מומחה סעיף 12אחריות הבורר סעיף 13סמכויות הבורר סעיף 14שכר הבורר סעיף 15הפחתת שכר והוצאות סעיף 16זכות עיכוב סעיף 17שכרו של בורר שהועבר מתפקידו סעיף 18סיום הדיון ומתן פסק בבוררות סעיף 19פסק הבוררות סעיף 20זכות עיון בתיק הבוררות סעיף 21שמירת תיק הבוררות סעיף 22עונשין סעיף 23ביטול סעיף 24השם