סעיף 1הגדרות סעיף 2סוגי האגודות סעיף 3השתייכות אגודה לכמה סוגים סעיף 4סיווג כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני