פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: קביעת דרגת נכות סימן א: ועדה סעיף 2קביעת דרגת נכות על ידי ועדה סעיף 3בדיקות נוספות ומינוי יועצים סעיף 4הליכים לקביעת דרגת נכות סעיף 5מועד ומקום התייצבות הנפגע סעיף 6קביעת דרגת נכות על פי מסמכים סעיף 7בדיקה במקום הימצא הנפגע סעיף 8אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה סעיף 9נוכחות זרים בשעת הבדיקה סעיף 11דרגת נכות סעיף 12נסיבות לצירוף דרגות נכות סעיף 12אדרכי הקביעה לענין סעיף 121 סעיף 12בדרגת נכות מצטברת סעיף 12גהבסיס לחישוב הגימלה המצטברת סעיף 14התאמה סעיף 15סטיות סעיף 16דרגת נכות מיוחדת סעיף 16אהתייעצות עם הרשות סעיף 17נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות סעיף 18שינוי דרגת נכות סעיף 18אדרגת נכות לנכה נזקק סעיף 19דרגת נכות באבר זוגי סעיף 19אעיגול דרגות סעיף 20תחולת הקביעה סעיף 21מועד לדיון מחדש סעיף 23חילוקי דעות בין חברי הועדה סעיף 24החלטות הועדה ורשומן סעיף 25הודעה לנפגע סעיף 26ביטול קביעה סימן ב: ועדה לערעורים סעיף 27הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור סעיף 28הארכת מועד להגשת נימוקי הערעור סעיף 29אופן ערעור סעיף 30סמכות ועדה לערעורים סעיף 31תחולה סעיף 32החלטת ועדה לערעורים סעיף 34אי התייצבות הנפגע בערעור המוסד סימן ג: דיון מחדש סעיף 36דיון מחדש לפי בקשת הנפגע סעיף 37דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך סעיף 37אתחולת דרגת נכות מחדש סעיף 38אי התייצבות לבדיקה מחדש פרק 3: גימלאות סעיף 39הפחתת קיצבה סעיף 40שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה סעיף 41הגדלת הגימלאות פרק 4: הוראות שונות סעיף 42סודיות הדיונים סעיף 43החזרת הוצאות סעיף 45הוראות מעבר סעיף 46השם תוספת 1: סעיף 1בלוטות הלימפה סעיף 2מחלות דם סעיף 3מחלות הבלוטות להפרשה פנימית סעיף 4סוכרת סעיף 5מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות‏ סעיף 6קצרת הסמפונות asthma bronchiale סעיף 7שחפת הריאות סעיף 8קרום הריאה סעיף 9מחלות הלב סעיף 10קרום הלב סעיף 11כלי הדם סעיף 12מערכת העיכול סעיף 13מעיים סעיף 14פציעות וניתוחי קיבה ומעיים סעיף 15פי הטבעת סעיף 16מחלות הכבד ודרכי המרה סעיף 17טחול סעיף 18צפק סעיף 19בקע סעיף 20פציעות ובקעים של קיר הבטן סעיף 21גידולים סעיף 22כליות סעיף 22אהשתלת איברים סולידיים סעיף 23שלפוחית השתן ודרכי השתן סעיף 24אשכים ואבר המין של הזכר סעיף 25אברי המין של האשה סעיף 26שחפת אורוגניטלית סעיף 27עקרות סעיף 28מצב לאחר כריתת שד או שדיים סעיף 29תסמונות מוחיות, פגיעות בעצבי המוח והפרעות נוירולוגיות מפושטות סעיף 30אפילפסיה סעיף 31עצבי הגפיים העליונים סעיף 32עצבי הגפיים התחתונים פרק 3-1: תסמונות נוירופסיכיאטריות סעיף 32אתסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית פרק 4: מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות סעיף 33הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות סעיף 34הפרעות במצב הרוח פרק 5: סעיף 35מחלות העצמות והפרקים סעיף 36גולגולת סעיף 37עמוד השדרה סעיף 38בית החזה סעיף 39עצם הבריח ועצם השכם סעיף 40עצמות הגפיים העליונים סעיף 41הפרקים העליונים של הגפיים העליונות סעיף 42שרירי הגפיים העליונים סעיף 43קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה סעיף 44קשיון אצבעות היד סעיף 45Mallet Finger סעיף 46האגן סעיף 47עצמות הגפיים התחתונים סעיף 48הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים סעיף 49כף הרגל סעיף 50אצבעות הרגל סעיף 51שרירי הגפיים התחתונים פרק 6: סעיף 52ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה סעיף 53עקירת עין או שינוי במנח העין סעיף 54מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין סעיף 55עפעפיים ולחמית סעיף 56דרכי הדמעות סעיף 57תנועות העיניים סעיף 58גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר סעיף 60גרענת trachoma סעיף 62עדשה סעיף 65ענבית: דלקת הענבית uveitis סעיף 68רשתית פרק 7: סעיף 69אף סעיף 70חך סעיף 71לארינקס, מיתרי הקול וקנה סעיף 72אוזניים פרק 8: סעיף 73לסתות סעיף 74שיניים פרק 9: סעיף 75צלקות סעיף 87שחפת העור פרק 10: חלק ב: מחלות מקצוע פרק 1: סעיף 1הרעלות סעיף 2מחלות עור פרק 2: סעיף 3מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם סעיף 4תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת סעיף 5שחפת סעיף 6ברוצלוזיס סעיף 7שיתוק ילדים סעיף 8קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס סעיף 9צפדת סעיף 10סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף סעיף 11צורנית סעיף 12אמיינתית סעיף 13ירוד סעיף 14מחלות קייסון סעיף 15עוויות סעיף 16מחלות קרינה סעיף 17מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים סעיף 18בורסיטיס סעיף 19ליקויי שמיעה חלק ג: חלק ד: