סעיף 1פעולת התנדבות סעיף 2סייגים סעיף 3חיפוש אחר נעדרים