סעיף 1הגדרות סעיף 2סטיה ניכרת סעיף 3סטיה ניכרת באזור חקלאי סעיף 4הגדלת סטיה בקו בנין סעיף 5הגדלת סטיה סעיף 6שמירת סמכויות מוסד תכנון סעיף 7ביטול סעיף 8תחילה ותחולה סעיף 9הוראת מעבר