סעיף 1הגדרות סעיף 2תחילה וסיום של יום עסקים סעיף 3זיכוי על שיק סעיף 4חיובי הבנק הנמשך סעיף 5ביטול שיק לאחר גמר העסקים סעיף 6שמירת זכויות סעיף 7איחורים מותרים סעיף 8תחילה