סעיף 1הגדרות סעיף 2מפעלים החייבים בהסדר רגיל סעיף 3פטור סעיף 4נוחויות במכרה סעיף 5פטור סעיף 6נוחויות במקום עבודה ארעי סעיף 7פטור סעיף 8סידורי רחיצה סעיף 9אחראי לנקיון סעיף 10חיטוי סעיף 11תחילה סעיף 12השם תוספת 1: חלק א: כללי סעיף 1הגדרות בענין מיתקני תברואה סעיף 2הוראות למיתקני תברואה חלק ב: נוחויות במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות ובמכרה מעל לפני הקרקע סעיף 3מקום הנוחויות סעיף 4המבנה ושביל הגישה סעיף 5הפרדה ממקום אוכל סעיף 6מסדרון בחדר הנוחויות סעיף 7כניסה לחדר הנוחויות סעיף 8תאים סעיף 9רצפות סעיף 10קירות ומחיצות סעיף 11איוורור וחלונות סעיף 12סוגי בתי כסא סעיף 13ציוד בתא בית הכסא סעיף 14סוגי משתנות לא מותרים חלק ג: נוחויות במקום בניה או בניה הנדסית, במחצבה ארעית, במקום קידוח לנפט או למים ובמכרה מתחת לפני הקרקע סעיף 15מקום הנוחויות סעיף 16תאים סעיף 17סוגי בתי הכסא חלק ד: פרטים לסידורי רחיצה ליד הנוחויות סעיף 18מקום לסידורי רחיצה ליד הנוחויות סעיף 19סוגי סידורי הרחיצה סעיף 20מידות ופרטי התקנה לסידורי רחיצה סעיף 21אמצעים לניגוב או ייבוש הידיים סעיף 22מספר מקומות רחיצה חלק ה: מספר הנוחויות סעיף 23חישוב מספר הנוחויות סעיף 24שיעור הנוחויות