סעיף 1מקורות משפט משלימים סעיף 2ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו ושמירת דינים