סעיף 1החלפת שם סעיף 2העברת סמכויות סעיף 3מקום מושבו של בית המשפט לימאות והרכבו סעיף 4סדרי הדין סעיף 5רשמים סעיף 6ערעור סעיף 7הוראות מעבר סעיף 8ביצוע ותקנות