סעיף 1הגדרה סעיף 2תוקף האמנה סעיף 3הצדדים לאמנה סעיף 4הרשות המרכזית סעיף 5מסירת מידע סעיף 6בית המשפט המוסמך סעיף 7ביצוע ותקנות תוספת 1: פרק 1: תחולת האמנה סעיף 1 סעיף 2 סעיף 3 סעיף 4 סעיף 5 פרק 2: רשויות מרכזיות סעיף 7 פרק 3: החזרת ילדים סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 12 סעיף 13 סעיף 14 סעיף 15 סעיף 16 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 20 פרק 4: זכויות ביקור סעיף 21 פרק 5: הוראות כלליות סעיף 22 סעיף 23 סעיף 24 סעיף 25 סעיף 26