סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 5דין עד המסרב להשיב על שאלות סעיף 6המסרב לציית לצווי בית המשפט סעיף 7ירידה לנכסים סעיף 8ערעורים סעיף 9הפקודה תנהג לגבי בירור משפטי בפני פקידים מסדרים