סעיף 1הגדרות סעיף 2מקום שיפוט סעיף 3החלת תקנות סעיף 4הגשת הבקשה סעיף 5דיון ללא בקשה סעיף 6טענות הצדדים סעיף 7ערעור סעיף 8פיצוי בעד מעצר ומאסר סעיף 9הוצאות הגנה סעיף 10הצמדה למדד סעיף 11גביית הפיצויים וההוצאות סעיף 12ביטול סעיף 13תחילה