סעיף 1הגדרות סעיף 2החלת התקנות סעיף 3ענינים שבהם יקויימו הליכים סעיף 4הארכת מועדים סעיף 5אגרה סעיף 6תחילה