סעיף 1הגדרות סעיף 2מהות הגישור סעיף 3העברת ענין למגשר סעיף 4עיכוב הליכים סעיף 5חובות המגשר סעיף 6תחילת הגישור סעיף 7שכר טרחה הוצאות ופקדון סעיף 8הפסקת הגישור סעיף 9הסדר הגישור תוספת 1: