סעיף 1הגדרות סעיף 2תקציב ההוצאה וחלוקתו סעיף 3תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה סעיף 4שיא כוח אדם סעיף 5תקציב מפעלים עסקיים סעיף 6הוראות לענין סעיפים מסוימים סעיף 7תחילה סעיף 8פרסום