סעיף 1השם הקצר חלק א: מבוא סעיף 2פירוש חלק ב: שפוטם של בתי משפט אזרחיים סעיף 3שפוט יחיד אשר לבתי המשפט האזרחיים סעיף 4הכללים שבתי המשפט האזרחיים ינהגו על פיהם בחלוקת ירושה סעיף 5בתי משפט אזרחיים יכולים להעביר ענייני ירושה לבית דין דתי חלק ג: שפוטם של בתי הדין הדתיים סעיף 6שפוט היחיד אשר לבתי הדין המושלמיים סעיף 7שפוט יחיד של בתי דין נוצריים ויהודיים סעיף 8שפוט של בתי הדין של העדות בעניני ירושה סעיף 9העברה לבתי משפט אזרחיים סעיף 10מי זכאי להגיש בקשות לבתי המשפט האזרחיים חלק ד: עזבונות המתנהלים ומתחלקים ע"י בתי משפט אזרחיים סעיף 11חלוקה ע"י בתי משפט אזרחיים במקרים ידועים סעיף 12צוואות בצורה אזרחית סעיף 13אסור להם לעדים להפיק הנאה מן הצואה סעיף 14קיום צואה סעיף 15מנוי מנהל לעזבון סעיף 15אחברות מאושרות מס' 19 לש' 1944 סעיף 15במינוי חברות מאושרות כמוציא לפועל או כאפוטרופוס מס' 19 לש' 1944 סעיף 16חובותיו של מנהל עזבון סעיף 17סמכויותיו של מנהל עזבון סעיף 18על בית המשפט ליתן הוראות סעיף 19אחריותו של מנהל סעיף 20ירושות מושלמים יוצאות מכלל זה חלק ה: שונות סעיף 21ירושת אדמה מירי סעיף 22יורשים קטנים סעיף 23מתן החלטה בשאלות המצב האישי סעיף 24אין אדם נעשה פסול מחמת נתינותו או אמונתו הדתית בלבד סעיף 25משא ומתן משפטי במשרד ספרי האחוזה סעיף 26סמכותם של בתי המשפט מס' 6 לש' 1932 סעיף 27תקנות