סעיף 1הקמת לשכות סיוע משפטי סעיף 2מתן שירות סעיף 3בקשה לקבלת שירות סעיף 4דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות סעיף 5ערעור סעיף 6הוצאות המשפט סעיף 6אייחוד השכר סעיף 6בסייג לשחרור עורך דין סעיף 7ביצוע ותקנות סעיף 8שמירת דינים סעיף 9תחילה ותחולה הדרגתית