סעיף 1הגדרות סעיף 2צו הגנה סעיף 2אהתחייבות לקבלת טיפול סעיף 2באיסור החזקה ונשיאה של נשק סעיף 2גהיתר להחזקה ולנשיאה של נשק סעיף 2דדיון במעמד הצדדים סעיף 2ההסדרים להבטחת שלום בן משפחה סעיף 2והעברת החלטות בית המשפט סעיף 3בקשה למתן צו הגנה והתנאים לנתינתו סעיף 3אצו הגנה מפני קטין סעיף 4סדרי דין סעיף 5תקופת תוקף סעיף 6תסקיר סעיף 7הפרת צו סעיף 8דיני ראיות סעיף 9דרכי המצאה סעיף 10סמכות סעיף 11הוצאות ופיצויים בפניית סרק סעיף 11אחובת יידוע סעיף 12שמירת דינים סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14תיקון חוק הנוער סעיף 15תיקון חוק סדר הדין הפלילי סעיף 16תחילה