סעיף 1הגדרות סעיף 2כינון בית המשפט לעניני משפחה סעיף 3סמכות בית המשפט לעניני משפחה סעיף 4הוראות נוספות בענין סמכות סעיף 5יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה סעיף 5אאיסור פרסום, חיסיון ואי קבילות של מידע שנמסר ליחידת הסיוע סעיף 6איחוד תיקים סעיף 7הליכי ביצוע סעיף 8סדרי דין וראיות סעיף 9ערעור סעיף 10תיקון חוק בתי המשפט מס' 21 סעיף 11תיקון דברי המלך במועצה על ארץ ישראל סעיף 12תיקון חוק גיל הנישואין מס' 3 סעיף 13תיקון חוק שירותי הסעד מס' 4 סעיף 14תיקון חוק לתיקון דיני המשפחה סעיף 15תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מס' 9 סעיף 16תיקון חוק קביעת גיל סעיף 17תיקון חוק הירושה מס' 6 סעיף 18תיקון חוק מרשם האוכלוסין מס' 6 סעיף 19תיקון חוק ההוצאה לפועל מס' 16 סעיף 20תיקון חוק שיפוט בעניני התרת נישואין סעיף 21תיקון חוק יחסי ממון בין בני זוג מס' 3 ת"ט תשנ"ו 1996 סעיף 22תיקון חוק אימוץ ילדים סעיף 23תיקון חוק אמנת האג סעיף 24תיקון חוק למניעת אלימות במשפחה סעיף 25שמירת סמכויות סעיף 26ביצוע ותקנות סעיף 27הוראות מעבר