סעיף 1הגדרה סעיף 2חובת מתן תשובה במועד סעיף 2אהנמקת סירוב סעיף 2בהעברה לעובד הציבור המוסמך סעיף 3פטור מחיוב ההנמקה סעיף 4ערר סעיף 5הודעה על זכות ערר סעיף 6תוצאות אי מילוי אחרי החוק סעיף 7שמירת חוקים סעיף 8תיקונים סעיף 9תחולה