סעיף 1הגדרות סעיף 2עיון הציבור ברשימת המשפטים סעיף 3זכות עיון של בעלי הדין סעיף 4זכות העיון של מי שאינו בעל דין סעיף 5היתר כללי לעיון סעיף 6סדרי עיון והסמכות לקבעם סעיף 7תחולה שמירת דינים סעיף 8ביטול סעיף 9תחילה