להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), תשכ"ו-1966

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים – הכרזה מוסדות המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

הכרזה על מוסדות המדינה

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), תשכ"ו-1966*

           בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הכרזה על מוסדות המדינה

1.    המוסדות המפורטים להלן מוכרזים כמוסדות המדינה לענין החוק:

בנק ישראל

המוסד לביטוח לאומי

מועצת הרבנות הראשית

מועצות דתיות

מינהל מקרקעי ישראל

רשות הנמלים

רשות השידור

שירות התעסוקה

חברת הנפט הלאומית לישראל בע"מ

עמידר, החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

המכון לתיכנון ופיתוח בע"מ

מקורות, חברת מים בע"מ

מפעל תרגומי מדע הישראלי בע"מ

תכנון המים לישראל בע"מ

החברה הישראלית למדליות ומטבעות בע"מ

אל-על, נתיבי אויר לישראל בע"מ

החברה הממשלתית לתיירות

החברה לפיתוח מפעלי התיירות

חברת השילומים

"צים" חברת השיט הישראלית בע"מ

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה),  תשכ"ו-1966".

 ו' בניסן תשכ"ו (27 במרס 1966)                            לוי אשכול

                                                                                               ראש הממשלה* פורסם ק"ת תשכ"ו מס' 1869 מיום 14.4.1966 עמ' 1749.