להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), תשל"ד-1974

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים – הכרזה מוסדות המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

הכרזה על מוסדות המדינה

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), תשל"ד-1974*

           בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הכרזה על מוסדות המדינה

1.    המוסדות המפורטים להלן מוכרזים כמוסדות מדינה נוספים לענין החוק:

המכון למחקרי נפט וגיאופיזיקה,

מפעלי ים המלח,

רשות שמורות הטבע.

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה),  תשל"ד-1974".

כ"ד בתמוז תשל"ד (14 ביולי 1974)                         יצחק רבין

                                                                                               ראש הממשלה* פורסם ק"ת תשל"ד מס' 3215 מיום 22.8.1974 עמ' 1688.