נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956

 

 

עבודה – פגיעה בעבודה – נכות

עבודה – בטיחות בעבודה – פגיעות ותאונות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

 

פרק שני: קביעת דרגת נכות

Go

7

 

סימן א': ועדה

Go

7

סעיף 2

קביעת דרגת נכות על ידי ועדה

Go

7

סעיף 3

בדיקות נוספות ומינוי יועצים

Go

7

סעיף 4

הליכים לקביעת דרגת נכות

Go

7

סעיף 5

מועד ומקום התייצבות הנפגע

Go

7

סעיף 6

קביעת דרגת נכות על פי מסמכים

Go

7

סעיף 7

בדיקה במקום הימצא הנפגע

Go

7

סעיף 8

אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה

Go

7

סעיף 9

נוכחות זרים בשעת הבדיקה

Go

8

סעיף 11

דרגת נכות

Go

8

סעיף 12

נסיבות לצירוף דרגות נכות

Go

8

סעיף 12א

דרכי הקביעה לענין סעיף 121

Go

8

סעיף 12ב

דרגת נכות מצטברת

Go

9

סעיף 12ג

הבסיס לחישוב הגימלה המצטברת

Go

9

סעיף 14

התאמה

Go

9

סעיף 15

סטיות

Go

9

סעיף 16

דרגת נכות מיוחדת

Go

9

סעיף 16א

התייעצות עם הרשות

Go

9

סעיף 17

נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות

Go

9

סעיף 18

שינוי דרגת נכות

Go

10

סעיף 18א

דרגת נכות לנכה נזקק

Go

10

סעיף 19

דרגת נכות באבר זוגי

Go

10

סעיף 19א

עיגול דרגות

Go

10

סעיף 20

תחולת הקביעה

Go

10

סעיף 21

מועד לדיון מחדש

Go

10

סעיף 23

חילוקי דעות בין חברי הועדה

Go

10

סעיף 24

החלטות הועדה ורשומן

Go

10

סעיף 25

הודעה לנפגע

Go

10

סעיף 26

ביטול קביעה

Go

11

 

סימן ב': ועדה לערעורים

Go

11

סעיף 27

הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור

Go

11

סעיף 28

הארכת מועד להגשת נימוקי הערעור

Go

11

סעיף 29

אופן ערעור

Go

11

סעיף 30

סמכות ועדה לערעורים

Go

11

סעיף 31

תחולה

Go

11

סעיף 32

החלטת ועדה לערעורים

Go

11

סעיף 34

אי התייצבות הנפגע בערעור המוסד

Go

11

 

סימן ג': דיון מחדש

Go

12

סעיף 36

דיון מחדש לפי בקשת הנפגע

Go

12

סעיף 37

דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך

Go

12

סעיף 37א

תחולת דרגת נכות מחדש

Go

12

סעיף 38

אי התייצבות לבדיקה מחדש

Go

12

 

פרק שלישי: גימלאות

Go

12

סעיף 39

הפחתת קיצבה

Go

12

סעיף 40

שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה

Go

12

סעיף 41

הגדלת הגימלאות

Go

12

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

13

סעיף 42

סודיות הדיונים

Go

13

סעיף 43

החזרת הוצאות

Go

13

סעיף 45

הוראות מעבר

Go

13

סעיף 46

השם

Go

14

 

תוספת

Go

14

 

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

Go

14

סעיף 1

בלוטות הלימפה

Go

14

סעיף 2

מחלות דם

Go

14

סעיף 3

מחלות הבלוטות להפרשה פנימית

Go

18

סעיף 4

סוכרת

Go

18

סעיף 5

מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות‏

Go

18

סעיף 6

קצרת הסמפונות asthma bronchiale

Go

19

סעיף 7

שחפת הריאות

Go

19

סעיף 8

קרום הריאה

Go

20

סעיף 9

מחלות הלב

Go

21

סעיף 10

קרום הלב

Go

22

סעיף 11

כלי הדם

Go

23

סעיף 12

מערכת העיכול

Go

24

סעיף 13

מעיים

Go

25

סעיף 14

פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

Go

25

סעיף 15

פי הטבעת

Go

26

סעיף 16

מחלות הכבד ודרכי המרה

Go

26

סעיף 17

טחול

Go

27

סעיף 18

צפק

Go

28

סעיף 19

בקע

Go

28

סעיף 20

פציעות ובקעים של קיר הבטן

Go

28

סעיף 21

גידולים

Go

28

 

המערכת האורו-גניטלית‏

Go

28

סעיף 22

כליות

Go

28

סעיף 22א

השתלת איברים סולידיים

Go

28

סעיף 23

שלפוחית השתן ודרכי השתן

Go

30

סעיף 24

אשכים ואבר המין של הזכר

Go

30

סעיף 25

אברי המין של האשה

Go

31

סעיף 26

שחפת אורוגניטלית

Go

31

סעיף 27

עקרות

Go

32

סעיף 28

מצב לאחר כריתת שד או שדיים

Go

32

 

תסמונות נוירולוגיות

Go

32

סעיף 29

תסמונות מוחיות, פגיעות בעצבי המוח והפרעות נוירולוגיות מפושטות

Go

32

סעיף 30

אפילפסיה

Go

36

סעיף 31

עצבי הגפיים העליונים

Go

37

סעיף 32

עצבי הגפיים התחתונים

Go

38

 

‏פרק שלישי 1: תסמונות נוירופסיכיאטריות

Go

40

סעיף 32א

תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית

Go

40

 

‏פרק רביעי: מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות

Go

41

סעיף 33

הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות

Go

41

סעיף 34

הפרעות במצב הרוח

Go

42

 

‏פרק חמישי

Go

43

 

מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית‏

Go

43

סעיף 35

מחלות העצמות והפרקים

Go

43

סעיף 36

גולגולת

Go

44

סעיף 37

עמוד השדרה

Go

44

סעיף 38

בית החזה

Go

45

סעיף 39

עצם הבריח ועצם השכם

Go

46

סעיף 40

עצמות הגפיים העליונים

Go

46

סעיף 41

הפרקים העליונים של הגפיים העליונות

Go

47

סעיף 42

שרירי הגפיים העליונים

Go

48

 

אצבעות הידיים

Go

49

סעיף 43

קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

Go

49

סעיף 44

קשיון אצבעות היד

Go

50

סעיף 45

Mallet Finger

Go

50

סעיף 46

האגן

Go

50

סעיף 47

עצמות הגפיים התחתונים

Go

50

סעיף 48

הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

Go

51

סעיף 49

כף הרגל

Go

52

סעיף 50

אצבעות הרגל

Go

52

סעיף 51

שרירי הגפיים התחתונים

Go

53

 

פרק שישי

Go

54

 

ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים

Go

54

סעיף 52

ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

Go

54

 

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה

Go

54

סעיף 53

עקירת עין או שינוי במנח העין

Go

55

סעיף 54

מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין

Go

55

סעיף 55

עפעפיים ולחמית

Go

56

סעיף 56

דרכי הדמעות

Go

56

סעיף 57

תנועות העיניים

Go

56

סעיף 58

גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר

Go

57

סעיף 60

גרענת trachoma

Go

57

סעיף 62

עדשה

Go

57

סעיף 65

ענבית: דלקת הענבית uveitis

Go

57

סעיף 68

רשתית

Go

58

 

פרק שביעי

Go

58

 

מחלות אף, פה, אוזן וגרון

Go

58

סעיף 69

אף

Go

58

סעיף 70

חך

Go

58

סעיף 71

לארינקס, מיתרי הקול וקנה

Go

58

סעיף 72

אוזניים

Go

59

 

לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית:

Go

59

 

‏פרק שמיני

Go

60

 

חלל הפה, לסתות ושיניים‏

Go

60

סעיף 73

לסתות

Go

60

סעיף 74

שיניים

Go

62

 

‏פרק תשיעי

Go

63

 

צלקות, מחלות ופגימות בעור‏

Go

63

סעיף 75

צלקות

Go

63

סעיף 87

שחפת העור

Go

64

 

פרק עשירי

Go

64

 

מוגבלות שכלית התפתחותית

Go

64

 

חלק ב' - מחלות מקצוע

Go

65

 

פרק ראשון

Go

65

 

הרעלות ומחלות עור

Go

65

סעיף 1

הרעלות

Go

65

סעיף 2

מחלות עור

Go

65

 

‏פרק שני

Go

65

 

מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות‏

Go

65

סעיף 3

מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם

Go

65

סעיף 4

תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת

Go

65

סעיף 5

שחפת

Go

65

סעיף 6

ברוצלוזיס

Go

66

סעיף 7

שיתוק ילדים

Go

67

סעיף 8

קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס

Go

67

סעיף 9

צפדת

Go

67

סעיף 10

סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף

Go

67

סעיף 11

צורנית

Go

67

סעיף 12

אמיינתית

Go

67

סעיף 13

ירוד

Go

67

סעיף 14

מחלות קייסון

Go

67

סעיף 15

עוויות

Go

67

סעיף 16

מחלות קרינה

Go

67

סעיף 17

מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים

Go

67

סעיף 18

בורסיטיס

Go

67

סעיף 19

ליקויי שמיעה

Go

67

 

חלק ג':

Go

67

 

חלק ד':

Go

67

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956*

תק' תש"ס-1999

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112(ג), 118, 120(ב), 122, 146, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 101

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו-115 וסעיפים 5, 8, 9 ו-12 לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מתקינה תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "רופא מוסמך" – (נמחקה);

מיום 14.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3131 מיום 14.2.1974 עמ' 663

"רופא מוסמך" – רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך; והמינוי יכול שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי;

 

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

מחיקת הגדרת "רופא מוסמך"

הנוסח הקודם:

"רופא מוסמך" – רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך; והמינוי יכול שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי;

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "פוסק רפואי" – (נמחקה);

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

מחיקת הגדרת "פוסק רפואי"

הנוסח הקודם:

"פוסק רפואי" – רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות;

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

הוספת הגדרת "חוק בתי דין מינהליים"

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "מזכיר" – מי שמנהל המוסד, או עובד המוסד שהוא הסמיכו לכך, מינה אותו להיות מזכיר ועדות. ולעניין מזכיר שאינו עובד מוסד שמונה כאמור בסעיף 22 לחוק, בלבד שמתקיימים בו התנאים להלן:

(1)   לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת מנהל המוסד לכהן כמזכיר, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2)   השתתף בתכנית הכשרה שקיים המוסד לביטוח לאומי, וקיבל אישור על כך שסיים את התכנית בהצלחה;

(3)   בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החינוך אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות;

(4)   לא מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 9 לחוק בתי דין מינהליים, בשינויים המחויבים;

(5)   התחייב בכתב לעמוד בסעיף 15 לחוק בתי דין מינהליים, בשינויים המחויבים;

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

הוספת הגדרת "מזכיר"

תק' תש"ל-1970 תק' תשנ"ח-1998

          "נפגע" – התובע גמלה לפי סימן ה' לפרק ה';

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

החלפת הגדרת "נפגע"

הנוסח הקודם:

"נפגע" – מבוטח לפי חלק ב' לחוק, התובע גימלה לפי התוספת החמישית לחוק;

 

מיום 1.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 894

"נפגע" – התובע גמלה לפי סימן ה' לפרק ג' לפרק ה';

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "מזכיר" – (נמחקה);

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

מחיקת הגדרת "מזכיר"

הנוסח הקודם:

"מזכיר" – עובד המוסד אשר נתמנה על ידי מנהל המוסד או מטעמו להיות מזכיר ועדות לפי תקנות אלה.

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "פוסק רפואי" – רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על ידי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ופורסמה ברשומות;

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 973

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

הוספת הגדרת "פוסק רפואי"

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "רופא מוסמך" – רופא שהמוסד מינה לרופא מוסמך; והמינוי יכול שיהיה לעניין מסוים לפי תקנות אלה או לכל העניינים, הכול לפי האמור בכתב המינוי.

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

הוספת הגדרת "רופא מוסמך"

פרק שני: קביעת דרגת נכות

סימן א': ועדה

קביעת דרגת נכות על ידי ועדה תק' תשמ"ט-1989

2.    (א)  דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה (להלן - הועדה).

          (ב)  המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה.

מיום 4.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5180 מיום 4.5.1989 עמ' 695

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. (א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה אשר תיבחר על ידי רופא מוסמך (להלן – הועדה).

(ב) הועדה תהיה של פוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך – אם, לדעתו, רצוי שקביעת דרגת נכות תיעשה על ידי מומחים בשני ענפי רפואה – לבחור בועדה של שני פוסקים רפואיים.

בדיקות נוספות ומינוי יועצים  תק' תשנ"ו-1996

3.    לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה -

(1)  לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות לוועדה;

(2)  למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם.

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 580

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

יועצים ורופאים

3. רופא מוסמך רשאי, מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה, למנות יועצים רפואיים אשר יגישו לועדה את חוות דעתם על סמך בדיקות הנפגע שיבוצעו על ידם, או על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שהובאו בפניהם.

הליכים לקביעת דרגת נכות תק' (מס' 2) תש"ל-1970 תק' תש"ס-1999

4.    (א)  תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק.

          (ב)  מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הנכות קיימת זכאות - יעביר את התביעה לרופא המוסמך.

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1536

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

בקשה לקביעת דרגת נכות

4. בקשה לקביעת דרגת נכות תוגש למזכיר בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד. המזכיר יעביר את הבקשה לרופא המוסמך.

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 101

(א) תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130 בסעיף 298 לחוק.

מועד ומקום התייצבות הנפגע תק' תשכ"ז-1966 תק' תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ו-1996

5.    (א)  נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע, להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

תק' תשנ"ו-1996

          (ב)  הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפניה על ידי בא כוחו.

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

5. משבחר הרופא המוסמך את הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע, במכתב רשום, להתייצב הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות שבעה ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

 

מיום 4.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5180 מיום 4.5.1989 עמ' 696

5. משבחר הרופא המוסמך את נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות שבעה ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 580

5. (א) נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע, להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

(ב) הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפניה על ידי בא כוחו.

קביעת דרגת נכות על פי מסמכים

6.    הועדה רשאית בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של נפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע.

בדיקה במקום הימצא הנפגע

7.    אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו.

אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה תק' תשנ"ו-1996

8.    (א)  לא התייצב הנפגע בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לפי תקנה 5, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע לדיון במועד אחר.

          (ב)  לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד עקב ביטול הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן את סכום ההוצאות.

          (ג)   שילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון ויזמין את הנפגע; לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנוסף, יחול האמור בתקנת משנה (ב).

          (ד)  לא שילם הנפגע את סכום ההוצאות שנדרש ממנו כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות כאמור בתקנה 3 בתוך 45 ימים מיום שנדרש לעשות כן, תידחה בקשתו לקביעת דרגת נכות; הנפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם נתן טעם סביר לכך ולאחר ששילם את סכום ההוצאות או מילא אחר הוראות הועדה, לפי הענין.

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 580

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

אי התייצבות לבדיקה או אי מילוי אחר הוראות הועדה

8. (א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנקוב בהזמנה לפי תקנה 5 או במועד אחר שנקבע על ידה, מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפני המועד כאמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי התייצבותו, או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות, רואים את הבקשה כאילו לא הוגשה.

(ב) הגיש הנפגע בקשה מחדש לקביעת דרגת נכותו, תיקבע דרגת הנכות לאחר שהמבקש שילם למוסד, לפי דרישתו, את הוצאותיו אשר נגרמו לו עקב אי-מילוי אחרי הוראות תקנת משנה (א) וכפי שנקבעו על ידי המוסד.

נוכחות זרים בשעת הבדיקה

9.    הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה.

תק' תשנ"ו-1996

10.  (בוטלה).

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 580

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

בדיקות נוספות

10. הועדה רשאית לדרוש מהנפגע להיבדק גם על ידי יועץ רפואי אשר נתמנה לפי תקנה 3 או על ידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת דרגת הנכות. הנפגע חייב למלא אחרי הדרישות האמורות.

דרגת נכות תק' תשנ"ו-1996

11.  (א)  דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המנויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על 100%.

          (ב)  דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לצד כל אחת מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן:

(1)   בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה;

(2)   בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה (1) ובין 100%;

(3)   בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות (1) ו-(2) ובין 100%;

(4)   הוראות פסקה (3) יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל פגימה נוספת.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה -

(1)   לגבי פרק - על אחוזי נכות שנקבעו לקשיון לא נח של אותו פרק;

(2)   לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה;

(3)   לגבי עין - על אחוזי הנכות שנקבעו לעיוורון מלא של אותה עין.

          (ד)  בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק - לא יבוא בחשבון נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.

          (ה)  בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בשיתוק של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבבים על ידו.

          (ו)   דרגת נכות בגין פגימה ביד שמאל לאיטר יד ימין, תיקבע לפי המבחנים ליד ימין, ופגימה ביד ימין לאותו נפגע תיקבע לפי המבחנים ליד שמאל.

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

11. דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן – פגימה) אשר במבחנים שבתוספת (להלן – המבחנים), ובלבד שדרגת נכותו של נפגע לא תעלה על 100%.

 

מיום 30.8.1974

תק' (מס' 3) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3219 מיום 30.8.1974 עמ' 1848

11. דרגת נכות של נפגע תיקבע באחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הםגימות או מחלות המקצוע (להלן – פגימה) אשר במבחנים שבחלקים א' ו-ב' לתוספת שבחלקים א', ב' ו-ד' לתוספת ובהתאם לאמור במבחנים שבחלק ג' לתוספת, ובלבד שדרגת נכותו של נפגע לא תעלה על 100%.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 581

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

11. דרגת נכות של נפגע תיקבע באחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הםגימות או מחלות המקצוע (להלן – פגימה) אשר במבחנים שבחלקים א', ב' ו-ד' לתוספת ובהתאם לאמור במבחנים שבחלק ג' לתוספת, ובלבד שדרגת נכותו של נפגע לא תעלה על 100%.

נסיבות לצירוף דרגות נכות תק' תשל"ז-1976 תק' תש"ס-1999

12.  הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

תק' תש"ס-1999

(1)   כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" - כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק;

(2)   צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:

(א)   קיצבה במקום מענק;

(ב)   דרגת נכות כאמור בתקנה 16.

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

דרגת נכות מורכבת

12. דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה – הוא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים לאותן פגימות החלים על אותו נפגע, שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:

(1) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה – אחוז הנכות שנקבע כאמור;

(2) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז נכות שני במעלה – מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים;

(3) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה – מספר אחוזים מן הכושר המופחת האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים וכן הלאה.

 

מיום 1.4.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3599 מיום 11.10.1976 עמ' 54

הוספת תקנה 12

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 101

12. הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 63א סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" - כמשמעותה בסעיף 54(ב) 98(ב) לחוק;

(2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:

(א) קיצבה במקום מענק;

(ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16.

דרכי הקביעה לענין סעיף 121 תק' תשל"ז-1976 תק' תש"ס-1999

12א.  הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי הענין, תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12.

מיום 1.4.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3599 מיום 11.10.1976 עמ' 54

הוספת תקנה 12א

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

דרכי הקביעה לענין סעיף 63א סעיף 121

12א. הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי הענין, תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12.

דרגת נכות מצטברת תק' תשל"ז-1976

12ב.  (א)  הועדה או הועדה לערעורים, לפי הענין, תקבע מחדש, בהתאם למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לענין צירוף דרגות הנכות.

תק' תשנ"ו-1996

          (ב)  דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים בתקנה 11(ב).

תק' תש"ס-1999

          (ג)   עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת נכות כאמור בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים לגבי אותו אבר.

תק' תש"ס-1999

          (ד)  הוראות סעיף 114 לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים.

          (ה)  בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה לערעורים להחיל הוראות תקנה 15.

מיום 1.4.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3599 מיום 11.10.1976 עמ' 54

הוספת תקנה 12ב

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 581

החלפת תקנת משנה 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:

(1) בעד הפגיעה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה – אחוז הנכות שנקבע כאמור;

(2) בעד הפגיעה שנקבע לה אחוז הנכות השני במעלה – מספר אחוזי הנכות מהכושר המופחת במספר האחוזים שנקבעו כאמור בפסקה (1);

(3) בעד כל פגיעה נוספת שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה – לפי הכלל האמור בפסקה (2), בשינויים המחוייבים, וכן הלאה.

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

(ג) עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת נכות כאמור בסעיף 63א בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים לגבי אותו אבר.

(ד) הוראות סעיף 71 סעיף 114 לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים.

הבסיס לחישוב הגימלה המצטברת תק' תשל"ז-1976

12ג.   קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת נכות על פי תקנה 12ב, תחושב הקיצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר;

          לענין זה, "שכר העבודה הרגיל המשוער" - שכר העבודה הרגיל ששימש בסיס לחישוב הגימלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו בחשבון בעת צירוף דרגות הנכות מעבודה, מוגדל בשיעור שבו הוגדלו קיצבאות הנכות מעבודה לכלל נכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה ועד ליום תחולתה של דרגת הנכות המצטברת.

מיום 1.4.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3599 מיום 11.10.1976 עמ' 55

הוספת תקנה 12ג

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

13.  (בוטלה).

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

(ב) נפגע, שנפגם פגימות בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע, ולאחת הפגימות האמורות, שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות, היתה צורה שפורשה –

(1) כצורה קלה – תיקבע דרגת נכותו של הנפגע במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית;

(2) בצורה בינונית – תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה.

(3) בצורה ניכרת – תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה בצורה קשה;

(4) בצורה קשה – תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה;

(ג) (ב) דרגת נכותו של נפגע שנפגם –

(1) בכמה פגימות באותו פרק – לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(2) בכמה פגימות באותה גפה – לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הגעום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(3) בכמה פגימות בעין אחת – לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין.

(ד) (ג) דרגת נכות של נפגע שנפגם כמה פגימות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 12, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.

 

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

דרגת נכות בקשיון ובשיתוק

13. (א) בקביעת דרגת נכותו של נפגע שנפגם –

(1) בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד – לא יובא בחשבון הנזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק;

(2) בשיתוק עצב גדול אחד – לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידיו.

(ב) דרגת נכותו של נפגע שנפגם –

(1) בכמה פגימות באותו פרק – לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(2) בכמה פגימות באותה גפה – לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הגעום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(3) בכמה פגימות בעין אחת – לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין.

(ג) דרגת נכות של נפגע שנפגם כמה פגימות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 12, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.

התאמה תק' תשנ"ו-1996

14.  (א)  דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע.

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור בתקנת משנה (א) - תקבע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות בהתחשב במבחנים שנקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לנפגע.

מיום 8.10.1964

תק' תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1634 מיום 8.10.1964 עמ' 142

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

14. לא פורטה פגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי שיקול דעתה של הועדה תוך התחשבות בפגימה הדומה לה ביותר מבין הפגימות שפורטו.

 

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

(ב) לא נמצאה, לדעת הועדה, פגימה דומה כאמור בתקנת משנה (א), תיקבע דרגת הנכות לפי הפגימה הדומה לה מבין הפגימות שפורטו במבחנים שבתוספת לתקנות הנכות (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשי"א-1951 (להלן בתקנה זו – תקנות הנכים).

(ג) (ב) הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק להוראות תקנות משנה (א) או (ב) להוראות תקנת משנה (א), ומשהחליטה כך יעמוד הנפגע בפני ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שייבחרו על ידי הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה ושבתוספת לתקנות הנכים, ודין הועדה האחרת כדין הועדה לענין תקנות אלה.

 

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

14. (א) לא פורטה הפגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי הפגימה הדומה לה, לדעת הועדה, מבין הפגימות שפורטו במבחנים.

(ב) הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק להוראות תקנת משנה (א), ומשהחליטה כך יעמוד הנפגע בפני ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שייבחרו על ידי הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה, ודין הועדה האחרת כדין הועדה לענין תקנות אלה.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

קביעת דרגות נכות מחוץ למבחנים

14. הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים שבתוספת ומשהחליטה כך יעמוד בפני ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שיבחר אותם הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחנים שבתוספת; דין הועדה האחרת כדין הועדה לענין תקנות אלה.

 

מיום 28.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6425 מיום 28.9.2005 עמ' 1009

(ב) החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור בתקנת משנה (א) - יעמוד הנפגע בפני ועדה אחרת, בהרכב שלושה פוסקים רפואיים שיזומנו כאמור בתקנה 2, ואשר תהיה מוסמכת לקבוע תקבע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות תוך התאמה לפגימה אחרת שנקבעה בהתחשב במבחנים שנקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לנפגע.

סטיות תק' תשל"ד-1974 תק' (מס' 2)  תש"ס-2000

15.  (א)  הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב) בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.

תק' (מס' 2)  תש"ס-2000

          (ב)  הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.

תק' (מס' 2)  תש"ס-2000

          (ג)   (נמחקה).

תק' תשל"ו-1976

          (ד)  הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שנוכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה.

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. (א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה ברבע מזו שנקבעה לצד המבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נפגע ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%.

(ב) בכפוף להוראות תקנת משנה (א) מותר להגדיל את אחוזי הנכות עד חצי אם דרגת הנכות פחותה מ-20% ובלבד שדרגת הנכות מפאת הגדלה זו לא תעלה על 24%.

 

מיום 11.4.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2211 מיום 11.4.1968 עמ' 1276

15. הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או לפי קביעה מכוח תקנה 14 או על פי המבחנים שבתוספת, בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של נפגע, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%, ואם היא פחותה מ-25% - שלא תעלה על 24%.

 

מיום 5.9.1968

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2258

15. הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או לפי קביעה מכוח תקנה 14 או על פי המבחנים שבתוספת או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14, בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של נפגע, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%, ואם היא פחותה מ-25% - שלא תעלה על 24%.

 

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1536

15. הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14, בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של נפגע, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%, ואם היא פחותה מ-25% - שלא תעלה על 24%.

 

מיום 14.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3131 מיום 14.2.1974 עמ' 663

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14, בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של נפגע, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%, ואם היא פחותה מ-25% - שלא תעלה על 24%.

 

מיום 15.1.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3463 מיום 15.1.1976 עמ' 841

הוספת תקנת משנה 15(ד)

 

מיום 1.4.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 412

(א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב) בשים לב למקצועו, לגילו או למינו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.

(ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו או כאשר לדעתה הנכות והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.

(ג) הועדה לא תתחשב בגילו, במינו ובכושר העבודה של הנפגע אם הם כבר הובאו בחשבון במבחנים.

דרגת נכות מיוחדת תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967 תק' תשל"ד-1974 תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

16.  מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 14 ו-19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%.

מיום 3.10.1967

תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2116 מיום 3.10.1967 עמ' 3435

16. מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 12, 13 ו-14 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע, לאחר התייעצות ברופא מוסמך, דרגת נכות של 100%.

 

מיום 14.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3131 מיום 14.2.1974 עמ' 663

16. מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 12, 13 ו-14 14 ו-19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%.

 

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

16. מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 12, 13, 14 ו-19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%.

 

התייעצות עם הרשות תק' תשכ"ז-1966 תק' תשל"ד-1974

16א.  לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18א.

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

הוספת תקנה 16א

 

מיום 14.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3131 מיום 14.2.1974 עמ' 663

16א. לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 25% 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18א.

נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות תק' תשס"א-2001

17.  (א)  עברו 12 חודשים ולא יותר מ-60 חודשים מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרונה לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור 20% או יותר (להלן - הדרגה האחרונה), רשאי הנפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקנה 18א לקבוע אם הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע, והרשות תקבע את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א); כללה הדרגה האחרונה שנקבעה לנפגע, קביעה לפי תקנה 15, רשאים הנפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שינוי בהשפעת הנכות על הכנסות הנפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א).

          (ב)  הרשות תדון בתביעה נוספת כאמור בתקנת משנה (א) רק אם חלפו 12 חודשים, ולא יותר מ-60 חודשים מיום שנקבעה לנפגע הדרגה האחרונה.

מיום 14.1.1960

תק' תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 974 מיום 14.1.1960 עמ' 499

17. אין מצבו של הנפגע מאפשר קביעת דרגת נכות יציבה ולפי המצב בעת הבדיקה נראה לועדה כי דרגת הנכות לפי המבחנים היא פחות מ-25%, רשאית היא לקבוע את דרגת הנכות באופן ארעי  לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ויראו את הדרגה לענין גימלה כאילו היא 25%.

 

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

קביעה ארעית בדרגת נכות הפחותה מ-25%

17. אין מצבו של הנפגע מאפשר קביעת דרגת נכות יציבה ולפי המצב בעת הבדיקה נראה לועדה כי דרגת הנכות לפי המבחנים היא פחות מ-25%, רשאית היא לקבוע את דרגת הנכות באופן ארעי  לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1069

הוספת תקנה 17

שינוי דרגת נכות תק' תשל"ד-1974

18.  סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ-20% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור.

מיום 14.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3131 מיום 14.2.1974 עמ' 663

18. סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ-25% 20% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור.

דרגת נכות לנכה נזקק תק' תשכ"א-1961

18א.  (א)  בתקנה זו -

          "הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;

תק' תשכ"ב-1962 תק' תשס"א-2001

          "נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד, או על פי בקשתו, או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות.

תק' תשנ"ח-1998

          (ב)  הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"א-2001

          (ג)   הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה; כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה, לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

תק' תשנ"ח-1998

          (ד)  חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע.

מיום 27.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1138 מיום 27.4.1961 עמ' 1634

הוספת תקנה 18א

 

מיום 8.2.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1259 מיום 8.2.1962 עמ' 1246

(א) בתקנה זו -

"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;

"נכה נזקק" –נכה שהרשות המציאה ביחס אליו לועדה על פי בקשתו או מיזמתה אישור כי אין, לדעתה, לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות.

"נכה נזקק" – מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית ושהרשות המציאה ביחס אליו לועדה על פי בקשתו או מיוזמתה היא אישור כי אין, לדעתה, לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

ביטול תקנת משנה 18א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא תסרב הרשות לתת את האישור כאמור על פי בקשת הנכה אלא לאחר התייעצות בלשכת העבודה של שירות התעסוקה.

 

מיום 1.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 894

(ב) הועדה הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.

(ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה, כאמור בתקנה זו או בתקנה 16א; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע.

 

מיום 13.9.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1069

18א. (א) בתקנה זו -

"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;

"נכה נזקק" – מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית ושהרשות המציאה ביחס אליו לועדה והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיוזמתה היא אישור כי אין, לדעתה, כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות.

(ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.

(ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה, כאמור בתקנה זו או בתקנה 16א לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע.

דרגת נכות באבר זוגי

19.  דרגת הנכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על ידי צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה הקודמת.

עיגול דרגות תק' תשכ"ה-1968

19א.  נקבעה דרגת נכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם - יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה.

מיום 11.4.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2211 מיום 11.4.1968 עמ' 1276

הוספת תקנה 19א

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

19ב.  (בוטלה).

מיום 22.7.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2719 מיום 22.7.1971 עמ' 1404

הוספת תקנה 19ב

 

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

ביטול תקנה 19ב

הנוסח הקודם:

דרגת נכות של איטר

19ב. (א) דרגת נכות לרגל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד ימין ופגימה ביד ימין כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד שמאל.

(ב) היו שתי הידיים שוות כוח, לא תחול ההוראה שבתקנת משנה (א).

תחולת הקביעה תק' תשל"א-1971

20.  דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר.

מיום 22.7.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2719 מיום 22.7.1971 עמ' 1404

20. דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה מתאריך מוקדם מזה, ויכולה בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר.

מועד לדיון-מחדש

21.  עם קביעת דרגת נכותו של נפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה, ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש.

תק' תשנ"ו-1996

22.  (בוטלה).

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

ביטול תקנה 22

הנוסח הקודם:

חוות דעת

22. הועדה רשאית להזדקק גם לחוות דעת בכתב בדבר כשרו של הנפגע לעבוד במקצועו או במקצוע מתאים אחר.

חילוקי דעות בין חברי הועדה תק' תשמ"ט-1989

23.  (א)  בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד: נחלקו הדעות, יזמן המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי.

          (ב)  בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנפגע.

מיום 4.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5180 מיום 4.5.1989 עמ' 696

(א) בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד: נחלקו הדעות, יבחר רופא מוסמך יזמן המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי.

החלטות הועדה ורשומן

24.  (א)  דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה.

          (ב)  החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.

          (ג)   ההחלטה תימסר למזכיר.

תק' תשנ"ו-1996

          (ד)  הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הועדה.

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

הוספת תקנת משנה 24(ד)

הודעה לנפגע

25.  המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת בא כוחו של הנפגע או אדם אחר המייצג, לדעת המוסד, את הנפגע.

ביטול קביעה תק' תש"ל-1970 תק' תש"ס-1999

26.  הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 398(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

26. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 112(א)(1) או (3) לחוק לפי סעיף 239(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

26. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 239(א)(1) או (3) לחוק לפי סעיף 398(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

סימן ב': ועדה לערעורים

הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור תק' תש"ס-1999 (הוראת שעה)  תשע"ו-2016

27.    (א)  נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן – ועדה לערעורים), תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה ההחלטה למוסד.

תק' תשמ"ט-1989

          (ב)  ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר יוזמנו לועדה על ידי המזכיר כאמור בתקנה 2(ב), מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים, שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדנה בערעור, יבחרו מביניהם יושב ראש.

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

          (ג)   מנהל ענף נפגעי עבודה רשאי מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה או הנפגע למנות יועץ לא רפואי – המומחה בשטח מקצועי מסויים – שיגיש לועדה את חוות דעתו, בשאלה שהתעוררה עקב קביעת דרגת נכותו של הנפגע.

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1536

הוספת תקנת משנה 27(ג)

 

מיום 4.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5180 מיום 4.5.1989 עמ' 696

(ב) ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר ייבחרו על ידי רופא מוסמך אשר יוזמנו לועדה על ידי המזכיר כאמור בתקנה 2(ב), מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים, שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדנה בערעור, יבחרו מביניהם יושב ראש.

 

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

(א) נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן – ועדה לערעורים), תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה וכל עוד לא קיבל מענק או לאחר שהחזיר אותו אם קיבלו. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה ההחלטה למזכיר.

 

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2022

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 972

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1478

(א) נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן – ועדה לערעורים), תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה ההחלטה למזכיר ההחלטה למוסד.

תק' תשע"ב-2011

27א.  (נמחקה).

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

הוספת תקנה 27א

 

מיום 8.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7057 מיום 8.12.2011 עמ' 236

מחיקת תקנה 27א

הנוסח הקודם:

תנאי לתשלום מענק

27א. מענק לנכה עבודה, לפי סעיף 107 לחוק ישולם בתום המועד הנקוב לערעור בתקנה 27(א) ובתנאי שעד לאותו מועד לא הוגש ערעור כאמור בתקנה 27 ואם הוגש הערעור, כל עוד לא ניתנה החלטת הועדה לערעורים.

הארכת מועד להגשת נימוקי הערעור תק' תש"ס-1999

28.  הוגש ערעור במועד הנקוב בתקנה 27(א) ולא צוינו בו נימוקי הערעור כאמור בתקנה 29, יוארך המועד להגשת נימוקי הערעור בשלושים ימים נוספים מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקנה 27(א).

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

הארכת המועד להגשת ערעור

28. לא הגיש הנפגע ערעור במועד הנקוב בתקנה 27, רשאי הנפגע בהסכמת המוסד, לערער תוך שלושים יום מהיום האחרון להגשת הערעור כאמור בתקנה 27.

אופן ערעור

29.  (א)  ערעור יוגש למזכיר ויצויינו בו נימוקי הערעור.

          (ב)  המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך.

סמכות ועדה לערעורים תק' תשנ"ח-1998

30.  (א)  ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד.

תק' תשנ"ח-1998

          (ב)  ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה; כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות, כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותנומק בפרוטוקול.

תק' תשנ"ח-1998

          (ג)   חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לנפגע.

מיום 1.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 894

30. (א) ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד.

(ב) ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה; כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות, כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ג) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לנפגע.

תחולה תק' תשנ"ו-1996

31.  תקנות 3, 5, 7 עד 19, 19א, 21, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים המחוייבים.

מיום 5.9.1968

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2258

31. (א) התקנות 5, 9, 10, 11 עד 19, 22, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים שהענין מחייבם.

(ב) הועדה לערעורים רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים ולהוראות שבתקנות משנה 14(א) ו-(ב) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה ושבתוספת לתקנות הנכים.

 

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

31. (א) התקנות 5, 9, 10, 11 עד 19, 19א, 21, 22, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים שהענין מחייבם.

(ב) הועדה לערעורים רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים ולהוראות שבתקנות משנה 14(א) ו-(ב) ולהוראות שבתקנת משנה 14(א) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה ושבתוספת לתקנות הנכים.

 

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1537

(א) התקנות 5, 7, 9, 10, 11 עד 19, 19א, 21, 22, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים שהענין מחייבם.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

(א) התקנות 5, 7, 9, 10, 11 עד 19, 19א, 21, 22, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים שהענין מחייבם.

(ב) הועדה לערעורים רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים ולהוראות שבתקנת משנה 14(א) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה.

החלטת ועדה לערעורים

32.  החלטת הועדה לערעורים תינתן פה אחד או ברוב דעות ובאין רוב דעות, יכריע היושב ראש.

תק' תשנ"ו-1996

33.  (בוטלה).

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1537

33. ערער הנפגע ולא התייצב לפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה ולדחות את הערעור אם לדעתה אין החומר מספיק, אולם אם נבצר ממנה להחליט ולא הופיע המערער בפני הועדה לערעורים לאחר הזמנה נוספת – יידחה הערעור. אולם, אם הודיע המערער לפני המועד שנקבע לדיון בערעור או לאחריו שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שתופרט על ידיו, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

ביטול תקנה 33

הנוסח הקודם:

אי-התייצבות המערער

33. ערער הנפגע ולא התייצב לפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה, אולם אם נבצר ממנה להחליט ולא הופיע המערער בפני הועדה לערעורים לאחר הזמנה נוספת – יידחה הערעור. אולם, אם הודיע המערער לפני המועד שנקבע לדיון בערעור או לאחריו שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שתופרט על ידיו, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.

אי התייצבות הנפגע בערעור המוסד תק' תשנ"ו-1996

34.  (א)  ערער המוסד בפני הועדה לערעורים, יזמין המזכיר את הנפגע לועדה לערעורים במקום ובמועד שיקבע.

          (ב)  לא התייצב הנפגע במקום ובמועד הנקובים בהזמנה יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה לערעורים ויזמין את הנפגע לדיון.

          (ג)   לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, רשאית הועדה לערעורים לדון ולהחליט בערעור על פי החומר שברשותה; נבצר מהועדה להחליט בערעור בהעדר הנפגע, רשאי המוסד לעכב את תשלום הגימלה לנפגע עד להתייצבותו בפני הועדה לערעורים ואם לא עשה כן לאחר שזומן פעם נוספת - להפסיק את תשלום הגימלה, והנפגע יחוייב בהוצאות כאמור בתקנה 8(ב).

          (ד)  שילם הנפגע את ההוצאות כאמור בתקנת משנה (ג), יוזמן לדיון נוסף בפני הועדה לערעורים.

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1537

34. ערער המוסד ובא כוחו של המוסד לא הופיע בפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, או שהנפגע לא התייצב במועד שנקבע בהזמנה ולא נתן סיבה סבירה לאי-התייצבותו, רשאית הועדה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה. לא התייצב הנפגע גם לאחר שהוזמן פעם נוספת להופיע בפני הועדה תחליט הועדה לפי החומר שברשותה.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

אי-הופעה בערעור המוסד

34. ערער המוסד ובא כוחו של המוסד לא הופיע בפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, או שהנפגע לא התייצב במועד שנקבע בהזמנה ולא נתן סיבה סבירה לאי-התייצבותו, רשאית הועדה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה. לא התייצב הנפגע גם לאחר שהוזמן פעם נוספת להופיע בפני הועדה תחליט הועדה לפי החומר שברשותה.

תק' תשנ"ו-1996

35.  (בוטלה).

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

ביטול תקנה 35

הנוסח הקודם:

ייצוג הנפגע בפני הועדה לערעורים

35. הנפגע רשאי להיות מיוצג בפני הועדה לערעורים על ידי הרופא שטיפל בו מטעם שירות רפואי מוסמך לענין החוק.

סימן ג': דיון מחדש

דיון מחדש לפי בקשת הנפגע תק' תש"ל-1970 תק' תשנ"ו-1996

36.  (א)  עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45(א)(1) או (3) לחוק אישר בכתב בתוקף תפקידו זה כי הפגימה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או כי נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחוייבים.

          (ב)  בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

          (ג)   הדיון בקביעת דרגת נכותו מחדש של הנפגע ייעשה רק אם ההחמרה או הפגימה החדשה הן תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות.

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך לענין החוק, אישר בכתב כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

 

מיום 11.4.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2211 מיום 11.4.1968 עמ' 1276

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך לענין החוק ורופא הפועל מטעם שירות רפואי כאמור בסעיפים 19(א)(1) או 19(א)(3) לחוק, אישר בכתב כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

 

מיום 5.9.1968

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2258

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא הפועל מטעם שירות רפואי כאמור בסעיפים 19(א)(1) או 19(א)(3) לחוק ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי שהוסמך על פי סעיף 19(א)(3) לחוק, אישר בכתב כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

 

מיום 11.9.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2449 מיום 11.9.1969 עמ' 2199

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי שהוסמך על פי סעיף 19(א)(3) לחוק שהוסמך על פי סעיף 45(א)(3) לחוק או על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45(א)(1) לחוק , אישר בכתב כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

 

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1159

החלפת תקנה 36

הנוסח הקודם:

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי שהוסמך על פי סעיף 45(א)(3) לחוק או על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45(א)(1) לחוק , אישר בכתב כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

(א) עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45(א)(1) או (3) לחוק אישר בכתב בתוקף תפקידו זה כי הפגימה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או כי נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחוייבים.

דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך תק' תשכ"ח-1968 תק' תשנ"ו-1996

37.  עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים אשר הענין מחייבם.

מיום 11.4.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2211 מיום 11.4.1968 עמ' 1276

37. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע או שהגיע המועד לדיון על קביעה מחדש של דרגת הנכות לפי תקנה 21, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים אשר הענין מחייבם.

 

מיום 23.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 582

37. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים אשר הענין מחייבם.

תחולת דרגת נכות מחדש תק' תשל"ב-1971 תק' תשמ"ב-1982

37א.  לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36 או 37 בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת הנכות מחדש; ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מהחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים.

מיום 16.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2785 מיום 16.12.1971 עמ' 387

הוספת תקנה 37א

 

מיום 15.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4367 מיום 15.6.1982 עמ' 1209

37א. לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36 או 37 בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת הנכות מחדש; ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מהחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים.

אי-התייצבות לבדיקה מחדש

38.  לא התייצב הנפגע לבדיקה מחדש בהתאם לתקנה 37 ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הגימלה עד למועד בו יתייצב לבדיקה מחדש.

פרק שלישי: גימלאות

הפחתת קיצבה תק' תש"ל-1970

39.  שיעור הפחתת קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה הוא –

תק' (מס' 2)  תש"ל-1970 תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976

(1)   לגבי נכה שאין תלוי בו - 12 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-50%;

תק' (מס' 2)  תש"ל-1970 תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976

(2)   לגבי נכה שתלוי בו אחד - 6 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-25%.

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1160

39. שיעור הפחתת קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סעיף 18 לחוק בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה הוא -

(1) לגבי נכה שאין תלויים בו – לירה וחצי ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 50%;

(2) לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד – לירה ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 25%.

 

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1536

39. שיעור הפחתת קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה הוא -

(1) לגבי נכה שאין תלויים בו – לירה וחצי ליום חמש לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 50%;

(2) לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד – לירה ליום שתי לירות וחצי ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 25%.

 

מיום 15.4.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3515 מיום 28.4.1976 עמ' 1438

39. שיעור הפחתת קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה הוא -

(1) לגבי נכה שאין תלויים בו – חמש לירות 12 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 50%;

(2) לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד – שתי לירות 6 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 25%.

 

שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה

40.  נדרש נפגע לבדיקה רפואית על ידי ועדה או על ידי הועדה לערעורים ולא עשה כל הדרוש לעריכת הבדיקה, רשאי המוסד לשלול, להפחית או להשהות את הגימלה בעד הזמן שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו נבדק למעשה.

הגדלת הגימלאות תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965 תק' (מס' 2)  תשכ"ז-1967 תק' תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תש"ל-1970 תק' תשל"ה-1975

41.  (א)  מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת פגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור, לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת משנה זו.

 

תק' תשכ"ז-1966 תק' תש"ל-1970 תק' (מס' 2)  תש"ל-1970 תק' תשל"ה-1975

          (ב)  מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

תק' תשכ"ז-1966 תק' תש"ל-1970 תק' (מס' 2) תש"ל-1970 תק' תשל"ה-1975

          (ג)   מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכנסתם החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967 תק' תשל"ה-1975

          (ד)  "השכר הממוצע", לענין תקנה זו - השכר הממוצע כפי שהוא –

 

תק' תשנ"א-1991

(1)   לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) - ביום בו נוצרה הנכות המזכה במענק;

(2)   לגבי מבוטח כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) - ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי הענין.

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

          (ה)  בן קיבוץ או מושב שיתופי, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה -

(1)   אם הוא זכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, ישולם לו המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי;

(2)   אם הוא זכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק - תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי פגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי.

מיום 16.4.1965

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1777 מיום 23.9.1965 עמ' 2791

תק' (מס' 2) תשכ"ה-1965 (תיקון) תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1805 מיום 9.12.1965 עמ' 406

החלפת תקנה 41

הנוסח הקודם:

הגדלת קיצבת הנכות בהגיע המבוטח לגיל 21

41. (א) למבוטח לפי חלק ב' לחוק, אשר בעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, תשולם קיצבת נכות החל מהתאריך בו הגיע לגיל עשרים ואחת, כאילו שכרו בעת הפגיעה היה שכר עובד מבוגר.

(ב) "שכר עובד מבוגר" – לענין תקנה זו – השכר המשתלם לעובד שהגיע לגיל עשרים ואחת והמועבד בעבודה בה עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל על עובד מתחיל בעבודה כאמור.

 

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

(ב) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, והכנסתו נמוכה משכר עובד מבוגר, תשולם לו הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה כאילו הכנסתו בעת הפגיעה היתה כשכר עובד מבוגר. לענין תקנת משנה זו יראו כשכר עובד מבוגר את השכר המשתלם לעובד שגילו 18 שנה בעבודה בו עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל לגבי עובד מתחיל בעבודה כאמור.

(ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-60% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכנסתם היא כשכר עובד מבוגר כמשמעותו בתקנת משנה (א) על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

 

מיום 3.10.1967

תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2116 מיום 3.10.1967 עמ' 3435

41. (א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, והכנסתו לענין התוספת הרביעית לחוק (להלן בסעיף זה – הכנסה) נמוכה משכר עובד מבוגר, ישולם לו המענק כאילו הכנסתו היתה בעת הפגיעה כשכר עובד מבוגר. לענין תקנת משנה זו יראו כשכר עובד מבוגר את השכר המשתלם לעובד שגילו 21 שנה בעבודה בה עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל על עובד בעבודה כאמור לאחר שלוש שנות עבודה.

(א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-60% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

(ד) "דמי הפגיעה המקסימליים ליום", לענין תקנה זו – דמי הפגיעה המקסימליים ליום כפי שהם –

(1) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) – ביום בו נקבעה סופית דרגת נכותו;

(2) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג) – ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי הענין.

 

מיום 5.9.1968

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2258

הוספת תקנת משנה 41(ה)

 

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1160

(א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-60% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

 

מיום 1.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1537

(א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% ל-50% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-60% ל-40% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-75% ל-50% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

 

מיום 1.7.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3377 מיום 31.7.1975 עמ' 2411

(א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-50% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ב) מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-40% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת משנה זו.

(ג) מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל-50% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום כאילו הכנסתם החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת משנה זו.

(ד) "דמי הפגיעה המקסימליים ליום", לענין תקנה זו – דמי הפגיעה המקסימליים ליום כפי שהם "השכר הממוצע", לענין תקנה זו – השכר ההמוצע כפי שהוא

(1) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) – ביום בו נקבעה סופית דרגת נכותו;

(2) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג) – ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי הענין.

 

מיום 12.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 722

החלפת פסקה 41(ד)(1)

הנוסח הקודם:

(1) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) – ביום בו נקבעה סופית דרגת נכותו;

פרק רביעי: הוראות שונות

סודיות הדיונים

42.  המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לערעורים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת דרגת נכות, וכן לידיעת המוסד.

החזרת הוצאות תק' תשל"א-1971 תק' (מס' 2) תשל"ב-1972

43.  (א)  המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה, בשיעורים המשתלמים לעובד המדינה בדרגת ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה, וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבות לבדיקות אחרות לפי תקנות אלה. הוצאות כלכלה לארוחת צהרים ישולמו לנכה רק אם הוא צריך היה לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות 12.00 - 16.00.

תק' תשל"א-1971

          (ב)  בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיני מדמי-פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה על דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה.

מיום 22.12.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1973 מיום 22.12.1966 עמ' 1046

(ב) הוצאות כלכלה ולינה כאמור בתקנת משנה (א) ישולמו בסכומים אשר ייקבעו מזמן לזמן על ידי המוסד באישור שר העבודה ויפורסמו בירחון העבודה. בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מלירה אחת לא יותר מ-1.50 לירות לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע ובלבד שלא יעלה על שמונה לירות שלא יעלה על 12 לירות ליום עבודה.

(ג) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ב) או שנקבעו על פיה יוקטנו או יוגדלו בהתאם לתנודות יוקר המחיה שלפיו משתלמת תוספת יוקר לעובדי המדינה.

 

מיום 30.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2554 מיום 30.4.1970 עמ' 1537

החלפת תקנת משנה 43(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוצאות כלכלה ולינה כאמור בתקנת משנה (א) ישולמו בסכומים אשר ייקבעו מזמן לזמן על ידי המוסד באישור שר העבודה ויפורסמו בירחון העבודה. בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מ-1.50 לירות לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע ובלבד שלא יעלה על 12 לירות ליום עבודה.

 

מיום 1.10.1970

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2719 מיום 22.7.1971 עמ' 1404

43. (א) המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה, בשיעורים המשתלמים לעובד המדינה בדרגה ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה, וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבות לבדיקות אחרות לפי תקנות אלה.

(ב) בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מ-2 לירות לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד ש לא יעלה על 16 לירות ליום עבודה.

(ב) בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיני מדמי-פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה על דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה.

(ג) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ב) או שנקבעו על פיה יוקטנו או יוגדלו בהתאם לתנודות יוקר המחיה שלפיו משתלמת תוספת יוקר לעובדי המדינה.

 

מיום 18.5.1972

תק' (מס' 2) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2850 מיום 18.5.1972 עמ' 1185

(א) המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה, בשיעורים המשתלמים לעובד המדינה בדרגה ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה, וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבות לבדיקות אחרות לפי תקנות אלה; הוצאות כלכלה לארוחת צהרים ישולמו לנכה רק אם הוא צריך היה לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות 12.00-16.00.

כסוי הוצאות נסיעה

 44.  הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני ועדה, ועדה לערעורים או יועץ רפואי או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי תקנות אלה צריך היה הנפגע לנסוע ולא יכול היה, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה ציבוריים, ישלם המוסד לנפגע, לכיסוי הוצאות הנסיעה, סכום השווה להוצאות נסיעה כאמור לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הזול ביותר והמתאים במסיבות אלה.

הוראות מעבר תק' תש"ל-1970

45.  (א)  נקבעה דרגת נכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופנה נפגע על ידי המוסד לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה.

תק' תש"ל-1970

          (ב)  המבחנים שבתוספת שהיו קיימים ערב פרסום המבחנים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), תש"ל-1970 (להלן - המבחנים החדשים), יישארו בתוקף במקרים שבהם נערך דיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, אם לדעת הרופא או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, לא חל שינוי בדרגת נכותו של הנפגע.

תק' תש"ל-1970

          (ג)   חל שינוי בדרגת נכותו של הנפגע כתוצאה מדיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, לא תופחת קצבת הנכות המשתלמת לנפגע לעומת הקצבה ששולמה לו ערב הדיון מחדש רק מחמת זאת שבמבחנים החדשים דרגת הנכות נמוכה יותר, ובלבד שלא חל שינוי בדרגת הנכות מסיבה רפואית.

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1160

45. (א) נקבעה דרגת נכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופנה נפגע על ידי המוסד לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה.

(ב) המבחנים שבתוספת שהיו קיימים ערב פרסום המבחנים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), תש"ל-1970 (להלן - המבחנים החדשים), יישארו בתוקף במקרים שבהם נערך דיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, אם לדעת הרופא או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, לא חל שינוי בדרגת נכותו של הנפגע.

(ג) חל שינוי בדרגת נכותו של הנפגע כתוצאה מדיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, לא תופחת קצבת הנכות המשתלמת לנפגע לעומת הקצבה ששולמה לו ערב הדיון מחדש רק מחמת זאת שבמבחנים החדשים דרגת הנכות נמוכה יותר, ובלבד שלא חל שינוי בדרגת הנכות מסיבה רפואית.

השם

46.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956".

 

תק' תש"ל-1970 תק' (מס' 2)  תשל"ד-1974

תוספת

(תקנה 11)

מיום 15.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2533 מיום 15.3.1970 עמ' 1160

החלפת התוספת

 

מיום 27.6.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3189 מיום 27.6.1974 עמ' 1381

(תקנה 12) (תקנה 11)

חלק א' - תאונות עבודה

פרק ראשון

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

בלוטות הלימפה

1.    (1)  שחפת של בלוטות הלימפה

א.     I       שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות        0%

II      נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות לגבי צלקות.

ב.     שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים)           30%

ג.     שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית- השחי, מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה                                                                100%

(2)  Adenopathia (תפיחות הבלוטות) בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין                                                                                             0%

תק' תשע"ו-2015

(3)  (נמחק)

מיום 1.10.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7584 מיום 22.12.2015 עמ' 286

תק' (מס' 2) (תיקון) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1460

מחיקת פרט משנה 1(3)

הנוסח הקודם:

(3) למפומה ממאירה malignant lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו')

א. במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%

ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו') 100%

מחלות דם תק' תשע"ו-2015

2.       (1)  אנמיה

(א)   אנמיה שחלפה, בלא צורך בטיפול                                            0%

(ב)   אנמיה כרונית קלה, עם רמת המוגלובין הנמוכה מ-10 גר' ד"ל מעל 6 חודשים, מלווה בסימנים כלליים קלים. נדרש טיפול לסירוגין בלא תלות בעירויי דם                                                                  10%

(ג)    אנמיה כרונית המלווה בסימנים כלליים קלים ממושכים ע החמרות שכיחות. לחלופין, תלות בתכשירי גדילה (כגון אריתרופוייטין) או בעירויי דם                                                                          30%

(ד)   אנמיה כרונית המלווה בסימנים כלליים בינוניים ותלות בעירוי דם באופן קבוע (מנה בחודש במשך 3 חודשים רצופים לפחות)        50%

(ה)   אנמיה כרונית עם תלות קבועה בעירויי דם (יותר ממנת דם לחודש במשך שלושה חודשים רצופים לפחות)                                  100%

(ו)    באנמיה שנגרמת כתוצאה ממחלה אחרת תיקבע דרגת הנכות לפי אחוזי הנכות שנקבעו למחלה האחרת.

(2)  פוליציטמיה ראשונית (ריבוי תאי דם אדומים)

(א)   בלא תלונות ובלא טיפול ספציפי                                               0%

(ב)   בלא תלונות, מתועדת ברישום המטולוגי ומאוזנת על ידי טיפול תרופתי או הקזות דם                                                             10%

(ג)    מלווה בתלונות, עם סיבוכים ותלות בהקזות באופן קבוע, 6 פעמים בשנה לפחות                                                                        50%

(ד)   1.     במקרי פוליציטמיה משנית תיקבע הנכות לפי המחלה הבסיסית.

2.     במעבר מפוליציטמיה ראשונית למחלה המטולוגית אחרת, תיקבע דרגת הנכות לפי אחוזי הנכות שנקבעו למחלה ההמטולוגית האחרת.

3.     במקרה של פוליטצמיה ראשונית אשר הופיעו בה סיבוכים תרומבאטיים בדרגת נכות העולה על 30%, תיקבע דרגת נכות נוספת בהתאם למבחנים.

(3)  מיאלופיברוזיס

(א)   בלא צורך בטיפול                                                                 30%

(ב)   עם סימנים כלליים קשים וצורך בטיפול קבוע                         100%

(ג)    במעבר ממיאלופיברוזיס למחלה המטולוגית אחרת, תיקבע דרגת הנכות לפי האחוזים שנקבעו למחלה ההמטולוגית האחרת.

(4)  תרומבוציטופניה כרונית

(א)   קלה, בלא תלונות או עם ירידה ברמת טסיות שחלפה                   0%

(ב)   כרונית, עם צורך בטיפול תרופתי לסירוגין                               10%

(ג)    עם נטייה לדמם או עם תלות קבועה בטיפול וכן רמת טסיות בטווח של 20,000-50,000/μl                                                           30%

(ד)   חמורה, מלווה בדמם או בתלות קבועה בטיפול וכן רמת טסיות נמוכה מ-20,000 μl                                                                       100%

(5)  Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

(א)   בהפוגה, לתקופה העולה על שנה מסיום הטיפול                         0%

(ב)   בהפוגה, במשך השנה הראשונה מסיום הטיפול                         50%

(ג)    פעיל, עם צורך בטיפול בפלסמפרזיס                                     100%

(6)  תרומבוציטמיה ראשונית

(א)   בלא תלונות, בלא טיפול                                                          0%

(ב)   מאוזנת, עם טיפול בנוגדי-טסיות                                             10%

(ג)    מלווה בתלונות, עם טיפול בתרופות מדכאות ייצור                    30%

(ד)   במעבר מתרומבוציטמיה ראשונית למחלה המטולוגית אחרת, תיקבע דרגת הנכות לפי האחוזים שנקבעו למחלה ההמטולוגית האחרת.

(7)  נויטרופניה (מתחת ל-1500 נויטרופילים)

(א)   כרונית, בלא נטייה לזיהומים ושאינה דורשת טיפול                     0%

(ב)   עם נטייה מוגברת לזיהומים                                                    10%

(ג)    עם צורך בטיפול פומי באנטיביוטיקה 3 פעמים בשנה או בטיפול קבוע למניעת זיהומים                                                           30%

(ד)   עם צורך בטיפול באנטיביוטיקה תוך-ורידית, 3 פעמים בשנה לפחות                                                                                          50%

(ה)   עם צורך בטיפול באנטיביוטיקה תוך-ורידית, 3 פעמים בשנה לפחות ובטיפול קבוע בגורמי גדילה למניעת זיהומים                         100%

(8)  תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS)

(א)   בלא צורך בטיפול                                                                 10%

(ב)   מתבטאת באנמיה המגיבה היטב לטיפול בגורמי גדילה, בלא צורך בעירוי דם או בטיפול אחר                                                     30%

(ג)    חולה MDS אשר מתקיים באחד מאלה:

(1)   תלוי במוצרי דם אחת לחודש לפחות;

(2)   נזקק לטיפול אנטיביוטי בשל נויטרופניה עם זיהומים חוזרים;

(3)   מטופל בטיפול ייעודי כגון כימותרפיה                           100%

(9)  מחלת גושה

ת"ט תשע"ו-2016

(א)   בלא תלונות, עם ממצאים גבוליים קליניים או מעבדתיים              0%

(ב)   בלא צורך בטיפול ייעודי, עם ממצאים גבוליים קליניים ואוסטיאופורוזיס או לאחר כריתת טחול עקב המחלה                 20%

(ג)    עם טיפול אנזימטי, בלא כריתת טחול ובלא מעורבות גרמית משמעותית (אירועים של BONE CRISIS, נמק אווסקולארי או שברים פתולוגים)                                                                            40%

(ד)   עם טיפול אנזימטי וכן אחד מאלה:

(1)   מצב לאחר כריתת טחול;

(2)   עדות לנמק אווסקולרי (AVN) בלא הפרעה תפקודית;

(3)   מצב לאחר החלפת פרק עם הפרעה תפקודית משמעותית    60%

(ה)   עם פתולוגיה מערכתית מורכבת כגון מעורבות גרמית נרחבת, סיבוכי טיפול אנזימטי, פרקינסון, או מחלות ממאירות                        100%

לעניין פרט משנה זה –

"ממצאים גבוליים קליניים" – הגדלה קלה של הטחול או של הכבד;

"ממצאים גבוליים במעבדה" – ערכים נמוכים מהנורמה של המוגלובין או טסיות.

(10) השתלת תאי אב עצמיים

(א)   מעל 5 שנים לאחר ההשתלה                                                   10%

(ב)   בין שנה ל-5 שנים לאחר ההשתלה                                          30%

(ג)    בשנה הראשונה לאחר ההשתלה                                            100%

(11) השתלת תאי אב מתורם

(א)   מעל 5 שנים לאחר ההשתלה מתורם א-תסמיני                          10%

(ב)   מעל 5 שנים לאחר ההשתלה עם מחלה כרונית של שתל נגד מאחסן (GVHD)                                                                              30%

(ג)    בין שנה ל-5 שנים לאחר השתלה                                            50%

(ד)   בשנה הראשונה לאחר השתלה או עם מחלת שתל נגד מאחסן בצורה קשה

לעניין פרטי משנה (10) ו-(11), במקרים של השתלות תאי אב לא תיקבע נכות נפרדת בעד המחלה, שבשלה נזקקה ההשתלה, נוסף על הנכות בעד ההשתלה, אלא אם כן יש הישנות של המחלה;

(12) לימפומה מדרגת ממאירות גבוהה

(א)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ב), בהפוגה מלאה                     10%

(ב)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ולמשך שנה                          30%

(ג)    בתום השנה הראשונה שלאחר האבחנה או ממועד סיום הטיפול הייעודי, לפי המאוחר, למשך שנה                                           50%

(ד)   במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או התקופת הטיפול הייעודי במחלה                                                                              100%

(13) מיאלומה נפוצה

(א)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ב) ובהפוגה מלאה –

(I)    בלא צורך בטיפול                                                         10%

(II)   עם טיפול מיצוק או עם טיפול אחזקה                              50%

(ב)   במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה, לפי המאוחר                                                          100%

(14) לימפומה מדרגת ממאירות נמוכה

(א)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ב), בהפוגה מלאה                     10%

(ב)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ולמשך שנה                          30%

(ג)    בתום השנה הראשונה שלאחר האבחנה או ממועד סיום הטיפול הייעודי, לפי המאוחר, למשך שנה                                           50%

(ד)   במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה                                                                              100%

(15) לאוקמיה מיאלוציטית כרונית (CML)

(א)   בהפוגה ציטוגנטית מלאה                                                       10%

(ב)   בהפוגה המטולוגית בלא הפוגה ציטוגנטית                               30%

(ג)    במהלך השנה הראשונה מהאבחנה או בזמן הטיפול הייעודי במחלה שנשנתה או במחלה עמידה                                                     50%

(ד)   בהתמרה ללאוקמיה חריפה                                                   100%

(16) לאוקומיה לימפוציטית כרונית (CLL)

(א)   בלא צורך בטיפול תרופתי                                                      10%

(ב)   בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ובמהלך קבלת טיפול פומי     30%

(ג)    בתום התקופה האמורה בסעיף (ד) ולמשך שנה                         50%

(ד)   במהלך השנה הראשונה מתחילת טיפול ייעודי                        100%

(17) המופיליה מסוג A, B ו-C וחסר בגורמי קרישה אחרים

(א)   במעקב בלבד, בלא טיפול ועם רמת גורמי קרישה גדולה מ-30%   0%

(ב)   עם רמת גורמי קרישה בין 6% ל-30% ועם צורך בטיפולים ייעודיים בשל חבלה או ניתוח                                                             10%

(ג)    עם רמת גורמי קרישה בין 1% ל-5% וצורך בשני טיפולים ייעודיים בשבוע                                                                                50%

(ד)   עם רמת גורמי קרישה בין 1% ל-5% וצורך בשלושה טיפולים ייעודים או יותר בשבוע                                                         75%

(ה)   עם רמת גורמי קרישה מתחת ל-1% וכן צורך בטיפולים ייעודיים תכופים או התפתחות נוגדנים לגורם קרישה                            100%

(ו)    במצבי המופיליה עם פגיעה במפרקים עקב דימום חוזר ייקבעו אחוזי נכות נוספים עקב בעיית המפרקים

(ז)    בחסר מספר של גורמי קרישה, תיקבע הנכות לפי המצב החמור יותר

(18) הפרעות המטולוגיות המתבטאות בדימומים (למעט המופיליה)

(א)   בלא הפרעה תפקודית, בלא דימומים חריגים ובלא צורך בטיפול   0%

(ב)   עם הפרעה תפקודית קלה או צורך בטיפולים חוזרים וכן עם דימומים מריריות או בעת מחזור הווסת                                                10%

(ג)    עם הפרעה תפקודית בינונית ודימום בודד בשנה שהצריך טיפול ייעודי                                                                                 30%

(ד)   עם הפרעה תפקודית קשה ומספר אירועים של דימום שהצריכו טיפול ייעודי                                                                                 50%

(ה)   עם הפרעה תפקודית קשה ואירוע דימומי עיקרי או טיפול בעירויי דם (יותר משתי מנות דם)                                                          100%

"אירוע דימומי עיקרי" – דימום מסכן חיים, דימום תוך מוחי, דימום מסכן איבר חיוני.

(19) תרומבופיליה תורשתית או נרכשת

(א)   בלא טיפול בנוגדי קרישה                                                        0%

(ב)   עם טיפול בנוגדי קרישה                                                        10%

מיום 1.10.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7584 מיום 22.12.2015 עמ' 286

תק' (מס' 2) (תיקון) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1460

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

מחלות הדם

2. אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם

א. מצבים שחלפו לגמרי מבלי להשאיר סימנים 0%

ב. מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%

ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50%

ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 75%

ה. מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

 

מיום 25.8.2016

ת"ט תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7704 מיום 25.8.2016 עמ' 1832

(9) מחלת גושה

(א) בלא תלונות, עם ממצאים גבוליים קליניים או מעבדתיים 0%

תק' תשס"ח-2008

2א.     כשל חיסוני נרכש

(1)  בלא סימנים קליניים, בלא טיפול                                                      0%

(2)  בלא סימנים קליניים, עם טיפול                                                      30%

(3)  עם סימנים קליניים קלים                                                               50%

(4)  עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים                                       70%

(5)  עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה                                                 100%

מיום 1.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 914

הוספת פרט 2א

מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)

3.       הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -

א.    בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה                                            0%

ב.    מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה                                                                                     10%

ג.    המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול                                                       20%

ד.    קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת                                                         40%

ה.    קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת                                                          50%

ו.    המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד                              75%

ז.    המצב חמור מאד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד        100%

סוכרת תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

4.       בפרט זה, "אברי המטרה" – עיניים, מערכת העצבים, כליות וכלי דם גדולים וקטנים (כולל מערכת קרדיו וסקולרית).

(א)  היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי                                      0%

(ב)  סוכרת בטיפול פומי או אנלוג GLP-1                                               10%

(ג)   סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין                    20%

(ד)  סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין)                                      40%

(ה)  סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה: חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" – ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל-50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת   50%

(ו)   סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות    65%

(ז)   סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות      100%

(ח)  סוכרת הריונית – הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה)

הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות.

מיום 12.10.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 2

החלפת פרט 4

הנוסח הקודם:

סכרת Diabetes Mellitus

4. א. הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד ( mg160 בצום), אין הפרשת סוכר בשתן או הפרשה קלה (שאינה עולה על gr. 15 ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות 10%

ב. המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטי-דיאבטיות בצורת כדורים או כמות Insulin שאינה עולה על 20 יחידות ליממה 20%

ג. החולה זקוק לכמות Insulin בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים 30%

ד. המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד 40%

ה. החולה זקוק לכמות Insulin עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים וכו' 50%

ו. סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות Insulin ביממה, מלווה מזמן לזמן בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים (Juvenile brittle diabetes) 70%

ז. סכרת קשה מאוד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה 100%

ח. הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א-1 אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגימות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה.

 

מיום 1.12.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1585

החלפת פרט 4

הנוסח הקודם:

סוכרת diabetes mellitus

4. (1) הפרעה בסבילות לפחמימות impaired glucose tolerance 0%

(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%

(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%

(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%

(5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי 40%

ב. סוכרת "שבירה" (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין 40%

ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%

(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);

ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR);

ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד. מחלת כלי דם היקפיים;

ה. מחלת כלי דם כלילים 65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

(7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%

מחלות ריאה כרוניות תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

5.         לעניין סעיפים 5 ו-6 –

"FEV1" – זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה הראשונה;

"FEV1/FVC" – זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה ראשונה מחולקת בנפח החיוני המאומץ;

DLCO – כושר הדיפוזיה;

"VO2 מרבי" – תצרוכת חמצן מרבית מתוך מבחן מאמץ לב ריאה משולב;

"סטורציה" – ריווי חמצן בדם;

"TLC" – קיבולת ריאתית כוללת;

"מבחן תגר מטכולין" – מבחן זרימה נשיפתית בנוכחות תגר תרופתי על ידי מטכולין.

(1)  חסמת הריאה (COPD)

לשם קביעת דרגת נכות נדרש יחס FEV1/FVC השווה ל-70% או הנמוך ממנו וזאת לפי שתי בדיקות לפחות של תפקודי ריאות שבוצעו בשנתיים האחרונות, כשהמחלה במצב יציב ובמרווח של חודש ימים בין בדיקה לבדיקה לפחות –

(א)   עם FEV1 או DLCO בין 65% ל-74%                                       20%

(ב)   עם FEV1 או DLCO בין 50% ל-64%                                       40%

(ג)    עם FEV1 בין 30% ל-49% או DLCO בין 35% ל-49%               60%

(ד)   עם FEV1 קטן מ-30% או DLCO קטן מ-35%                          100%

הערה: לעניין פרטי משנה (ב), (ג) ו-(ד) – עם 2 התלקחויות מתועדות במהלך השנתיים האחרונות – תוגדל דרגת הנכות ב-10% נוספים בחישוב אריתמטי.

(2)  מחלות ריאה מצירות (רסטריקטיביות)

דרגת הנכות תיקבע לפי תוצאות של שתי בדיקות מלאות לפחות של תפקודי ריאות, הכוללות זרימה נשימתית, נפחי ריאה וכושר דיפוזיה, שבוצעו בשנתיים האחרונות ובמרווח של חודש ימים לפחות בין בדיקה לבדיקה –

(א)   עם FEV1 בין 60% ל-79% או TLC בין 70% ל-79% או DLCO בין 60% ל-79%                                                                                       20%

(ב)   עם FEV1 בין 50% ל-59% או TLC בין 50% ל-69% או DLCO בין 40% ל-59%                                                                                       40%

(ג)    עם FEV1 בין 30% ל-49% או TLC בין 40% ל-49% או DLCO בין 30% ל-39% או VO2 מרבי בבדיקת מאמץ לב-ריאה בין 10 ל-14 מ"ל לק"ג לדקה                                                                                         70%

(ד)   עם FEV1 מתחת ל-29% או TLC מתחת ל-40% או DLCO מתחת ל-30% או VO2 בבדיקת מאמץ לב-ריאה מתחת ל-10 מ"ל לק"ג לדקה או עם סטורציית מחצן מתחת ל-90% וצורך בטיפול קבוע בהעשרת חמצן של 16 שעות ביממה לפחות בחודשיים האחרונים             90%

(ה)   עם צורך בהנשמה מלאכותית קבועה באמצעות מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)                                         100%

(3)  מחלה ברונכיאקטטית

(א)   עם FEV1 שווה ל-75% מהצפוי או גדול ממנו ועם אחד או יותר מהתסמינים – שיעול טורדני, ליחה מרובה או קוצר נשימה במנוחה        10%

(ב)   עם FEV1 נמוך מ-75% תיקבע דרגת הנכות על פי פרטי משנה (1) או (2), בהתאם לצורת הסתמנות המחלה (חסימתית או רסטרקטיבית). במקרה של הסתמנות מעורבת תיקבע דרגת הנכות בהתאם לליקוי החמור יותר.

(4)  מחלות קרום הריאות

דרגת הנכות תיקבע לפי פרט משנה 5(2).

מיום 1.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 704

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

5. (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (BRONCHIECTASIS)

(א) קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%

(ב) קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים 20%

(ג) קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%

(ד) קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים 60%

(ה) קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי COR PULMONALE 100%

(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR BRONCHO-PLEURAL FISTULA אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

(א) ציסטה קטנה מסויידת 0%

(ב) ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%

(ג) ציסטות בשתי הריאות 40%

(ד) קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול

(5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).

(6) גוף זר בחלל בית החזה

(א) זעיר ואינו גורם להפרעות 0%

(ב) הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10%

(ג) הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או HEMOPTYSIS 30%

(ד) הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%

קצרת הסימפונות (אסתמה) תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

6.       דרגת הנכות תיקבע לפי סיכום הנקודות המתקבל מבחינת תפקודי הריאות בטבלאות 1 עד 3, כמפורט להלן:

סעיף

סיכום הניקוד

אחוזי הנכות

(א)

0

0

(ב)

1 עד 3

10

(ג)

4 עד 6

20

(ד)

7 עד 9

40

(ה)

שווה ל-10 או גדול ממנו

60

(ו)

גדול מ-5 ועם שני אשפוזים לפחות בטיפול נמרץ על רקע נשימתי

80

(ז)

בעת הנשמה מלאכותית באמצעות מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)

100

הערה: לא ייקבע אחוזי נכות על פי פרט זה ועל פי פרט 5(1) במקביל. שיעור הנכות ייקבע על פי פרט הליקוי המקנה את אחוזי הנכות הגבוהים ביותר.

טבלה מס' 1 – FEV1 עם מרחיבי סמפונות

FEV1 (% מהצפוי)

ניקוד

גדול מ-80

0

70 עד 80

1

60 עד 69

2

50 עד 59

3

קטן מ-50

4

טבלה מס' 2 – מידת רגישות היתר של דרכי האוויר

(airwayhyperresponsiveness) לפי אחוזי ההפיכות

אחוז השינוי (הפיכות) ב-FEV1 (לפני הטיפול ולאחריו)

ניקוד

< 10

0

10 עד 19

1

20 עד 29

2

30

3

טבלה מס' 3 – אסתמה

טיפול

ניקוד

בלא צורך בטיפול תרופתי

0

שימוש בטיפול תרופתי על פי צורך

1

שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלוטיקזון במינון של עד 500 mcg ליממה, או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר), או טיפול יומי באנטי-לאוקוטריאנים

2

שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלוטיקזון במינון של מעל 500 mcg ליממה, או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר), או צורך מתועד של שימוש מזדמן של פעמיים בשנה או יותר בסטרואידיים סיסטמיים

3

שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלוטיקזון במינון גבוה מ-1,000 mcg ליממה או טיפול במשאף סטוירידאלי שווה ערך אחר) או שימוש באנטי IGE (Xolair) או טיפול ביולוגי אחר או שימוש יומי בסטרואידים סיסטמיים

4

 

מיום 1.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 705

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

קצרת הסמפונות asthma bronchiale

6. (א) ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0%

(ב) ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20%

(ג) ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%

(ד) מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1).

מחלות זיהומיות של הריאות תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

7.         (1)   שחפת

(א)   פעילה (על פי תרבית) מיום הופעת הסימפטומים –

(I)    עד חודש לאחר הוכחת אי-פעילות המחלה (לפי תרביות שליליות)  100%

(II)   בתום התקופה האמורה בפרט משנה (I) עד תום הטיפול
האנטי-שחפתי                                                              50%

(ב)   בעת קבלת טיפול מונע לזיהום לטנטי                                                20%

(2)  דלקות ריאה לסוגיהן (חיידקיות, פטרייתיות, ויראליות ואחרות) וכיסתות (ציסטות)

(א)   מחלה פעילה בזמן אשפוז עד חודש אחריו                                       100%

(ב)   בתום התקופה המצוינת בפרט משנה (א) – אחוזי הנכות למחלת ריאה פעילה ייקבעו לפי הליקוי הריאתי, לפי פרט 5(1).

מיום 1.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 707

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

שחפת הריאות

7. (1) שחפת פעילה

(א) יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%

(ב) שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60%

(ג) התחדדות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%

(ד) שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:

(I) השינויים בריאה נרחבים FAR ADVANCED 80%

(II) השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלתMOD. OR MIN. ADVANCED 60%

(ה) שחפת ריאות בטיפול ב-PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS 60%

(2) שחפת בלתי-פעילה

(א) בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות 50%

(ב) בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) 35%

(ג) בכל תקופה שלאחר התקופה האמור בפיסקה (ב):

(I) לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 10%

(II) נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20%

(III) נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30%

(ד) ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.

(ה) ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.

(3) מצבים שלאחר ניתוחים

(א) שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%

(ב) PLOMBAGE

(I) חד-צדדי 30%

(II) דו-צדדי 60%

(ג) כריתות בריאה

(I) של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים 10%

(II) של אונה 30%

(III) של ריאה שלמה 60%

(IV) קיימים סיבוכים כגון EMPYEMA OR FISTULA BRONCHO CUTANEA 100%

(4) מצבים שלאחר כריתת צלעות

(א) לאחר כריתת צלע אחת 0%

(ב) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%

(ג) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%

(ד) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%

(ה) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50%

אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.

כריתת ריאה (חלקית או מלאה) וכריתת צלעות תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

7א.      (1)  כריתת ריאה

(א)   עד חודשיים לאחר הניתוח                                                             100%

(ב)   בחודש השלישי לאחר הניתוח                                                          70%

(ג)    לאחר התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) ייקבעו אחוזי הנכות לפי
פרט 5(2)

(2)  מצבים שלאחר כריתת צלעות

(א)   לאחר כריתת צלע אחת                                                                      0%

(ב)   לאחר כריתת שתי צלעות מצד אחד                                                   10%

(ג)    לאחר כריתת שלוש או ארבע צלעות מצד אחד                                    20%

(ד)   לאחר כריתת חמש או שש צלעות מצד אחד                                       30%

(ה)   לאחר כריתת יותר משש צלעות מצד אחד                                          50%

מיום 1.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 707

הוספת פרט 7א

מחלקה ראשונית של עורקי הריאה תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

8.         (1)   לחץ דם ריאתי מעל 40 מ"מ כספית                                                 20%

(2)  לחץ דם ריאתי מעל 50 מ"מ כספית                                            40%

(3)  לחץ דם ריאתי מעל 60 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במאמץ מתחת
ל-88%                                                                                   60%

(4)  לחץ דם ריאתי מעל 75 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במנוחה מתחת
ל-88%                                                                                   80%

(5)  תצרוכת חמצן מרבית במבחן מאמץ לב-ריאה משולב מתחת ל-10 מ"ל/ק"ג לדקה                                                                      100%

מיום 1.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8101 מיום 4.11.2018 עמ' 708

החלפת פרט 8

הנוסח הקודם:

קרום הריאה

8. (1) תוצאות של דלקת קרום הריאה

(א) קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 0%

(ב) ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת 10%

(ג) ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית 20%

(ד) ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%

(2) דלקת קרום הריאה שחפתית

(א) קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%

(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%

(ג) בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.

(3) דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA

(א) במצב חריף 100%

(ב) במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%

(ג) שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה 50%

(ד) שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעות לפי סעיף 8(1).

מחלות הלב תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

9.         (1)   מחלות לב

(א)   לעניין פרט זה –

AF – פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation);

AR – אי-ספיקה אאורטלית (Aortic Regurgitation);

AS – הצרות אאורטלית (Aortic Stenosis);

AVA – שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area);

CRT – קיצוב דו-חדרי לרסינכרוניזציה (Cardiac Resynchronization Therapy);

CT – בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת;

EST – מבחן מאמץ (Exercise Stress Test);

ECHO – בדיקת על-קול גרפיה (אקו לב);

ECG – רישום פעילות חשמלית לבבית, אלקטרוקרדיו גרם (אקג);

Holter – מעקב אקג ממושך;

ICD – קוצב דפיברילטור (Implantable Cardioverter Defibrillator);

LA – פרוזדור שמאלי (Left Atrium);

LVEDD – רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה (Left Ventricular Rnd Diastolic Diameter);

LVH – התעבות שריר החדר השמאלי (Left Ventricular Hypertrophy);

LVOT – מוצא החדר השמאלי (Left Ventricular Outflow Tract);

METS – מדד לעומס מאמץ (Metabolic equivalents);

MR – אי-ספיקה מיטרלית (Mitral Regurgitation);

MRI – תהודה מגנטית של הלב;

MS – הצרות מיטרלית (Mitral Stenosis);

AVA – שטח המסתם האורטאלי (Aortic Valve Area);

MVA – שטח המסתם המיטרלי (Mitral Valve Area);

NYHA – דרגה תפקודית לפי NYHA (New York Heart Association), כמפורט בפרט משנה (ג);

VT – מהירות חדרית (Ventricular Tachycardia);

(ב)   מדרג התפקוד על פי NYHA

                                                     טור א'                                                        טור ב'

                                                    תסמינים                                                       דירוג

(1)   אין הגבלה בפעילות גופנית, פעילות גופנית יום-יומית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב                                                                 I

(2)   הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום-יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב                                                           II

(3)   הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום-יומית שגרתית כגון הליכה של עד 100 מטרים גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב                                                               III

(4)   אי-יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה; סימני אי-ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ   IV

(ג)    מדרג מבחן מאמץ (EST), לפי פרוטוקול BRUCE

                                    טור א'                                                                         טור ב'

                                  קריטריון                                                                        דירוג

יותר מ-9 דקות (11<METS)                                                           I

6.1 עד 9 דקות (11METS>7)                                                       II

3 עד 6 דקות (7METS5)                                                           III

פחות מ-3 דקות (5>METS)                                                          IV

הערה לעניין מבחן מאמץ: במקרים שבהם לא ניתן לבצע בדיקת מאמץ מסיבות שאינן קרדיאליות יש להסתמך על הדרגה התפקודית לפי מדרג ה-NYHA. קביעת הדרגה התפקודית לפי NYHA תיעשה בהתבסס, בין השאר, על בדיקות אקו-דובוטמין, מיפוי לב פרמקולוגי או בדיקה מקבילה וקביעת אחוזי נכות תיעשה בהתאם.

(ד)   רשימת הליקויים:

(1)   מחלת לב כלילית (Coronary Artery Disease)

קביעת דרגת הנכות למחלת לב כלילית עם אוטם שריר הלב המתבטא בתיעוד של אקג, במיפוי לב או ב-ECHO עם אזור ברור, או מחלת לב כלילית עם איסכמיה הפיכה המתבטאת במיפוי לב, ב-ECHO במאמץ, או צנתור עם חסימה מעל – 50% בעורק כלילי, תהיה לפי הטבלה שלהלן:

                  מדרג מבחן מאמץ / NYHA

מקטע פליטה לפי בדיקת

ה-ECHO                                              I                II               III              IV

(א)   60%<                          אין נכות      5%        10%        15%

(ב)   60%-45%                       20%        25%       30%        35%

(ג)    44%-30%                       40%        45%       50%        60%

(ד)   30%>                             70%        80%       90%       100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ד' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה;

(2)   מחלת לב מסתמית (Valvular Disease)

(א)

רמת הליקוי המסתמי מדרג מבחן מאמץ/NYHA/או קוטר שורש האורטה

לפי בדיקת ה-ECHO                    I                II               III              IV

(א)   קל                             0          10%       20%        30%

(ב)   בינוני                      30%        40%       50%        60%

(ג)    חמור                       70%        80%       90%       100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את רמת הליקוי המסתמי על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.

(ב)   לעניין פסקה זו –

          רמת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO

                                                  טור ב'                     טור ג'                     טור ד'

                          טור א'                 קל                        בינוני                      חמור

אי-ספיקה של המסתם

האאורטלי (AR)          LVEDD<58mm LVEDD65-58mm                                         LVEDD>65mm

אי-ספיקה של המסתם LVEDD<57mm LVEDD60-57mm                                         LVEDD>60mm

המיטרלי (MR)             או LA<40mm    או LA40-50mm או LA>50mm

היצרות מסתם              Peak Gradient     Peak Gradient Peak Gradient

האאורטלי (AS)             <25mm Hg        50-25mm Hg    >50mm Hg או

                                 או AVA1.5cm2 או AVA1.5-1cm2    AVA<1cm2 או

                                                                             Mean Gradient

                                                                                   >38mm Hg

היצרות מסתם             Mean Gradient   Mean Gradient Mean Gradient

מיטרלי (MS)                <5mm Hg או    10-5mm Hg או >10mm Hg או

                                  MVA>1.5cm2   MVA=1.5-1cm2    MVA<1cm2 או

                                                                                LA diameter

                                                                                   >50mm Hg

(ג)    הערות:

(1)   לעניין אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR) ניתן להתחשב גם בסימנים אקוקרדיוגרפים מקובלים להגדרת חומרת אי-ספיקה מיטרלית;

(2)   לעניין אי-ספיקה של המסתם האאורטלי (AR) – במצבים שבהם קיימת גם הרחבת שורש האאורטה (Aortic Root Dilatation) – לצורך קביעת דרגת הנכות, ייבחן קוטר שורש האאורטה בשילוב חומרת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO כמפורט בטבלה שבפסקת משנה א; דרגת קוטר האאורטה תהיה כדלקמן:

קוטר שורש האאורטה

     טור א'                    טור ב'                                 טור ג'

      דרגה                      תיאור                               קריטריון

      I                    תקין                          <37mm

      II                   קל                         40mm-37mm

      III                  בינוני                    45mm-41mm

      IV                 חמור                         >45mm

(3)   לעניין פסקת משנה (ג) שבטבלה שבפסקת משנה (א) – דרגת הנכות תיקבע לתקופה העולה על 24 חודשים רק במקרים שבהם לא צפוי שינוי במצב הליקוי המסתמי;

(3)   מחלות שריר הלב (Cardiomyopathies)

(א)   מורחבת (Dilated)

                  מדרג מבחן מאמץ / NYHA

מקטע הפליטה לפי

ה-ECHO                                     I                II               III              IV

(א)   40%<                       0          10%       20%        30%

(ב)   40%-30%               30%        40%       50%        60%

(ג)    30%>                     70%        80%       90%       100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים במספרים רומים I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.

(ב)   היפרטרופיה ראשונית של שריר הלב (Hypertrophic Cardiomyopathy)

(1)   בלא הגבלה תפקודית, או עם הגבלה תפקודית קלה, בלא מפל לחצים במוצא החדר השמאלי (LVOT gradient), בלא עדות להפרעות קצב משמעותיות בהולטר, בלא אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR), בלא היפרטרופיה משמעותית (עובי דופן פחות מ-13 מ"מ) של חדר שמאל או עם אבחנה ברורה של קרדיומיופתיה אפיקלית       10%

(2)   עם הגבלה תפקודית בינונית עם עדות להפרעה דיאסטולית או עם מפל לחצים בינוני ב-ECHO (עד 60 מ"מ כספית) במוצא החדר השמאלי, או פרפור פרוזדורים התקפי, או הפרעות קצב חדריות תכופות או עדות להיפרטרופיה של חדר שמאל ב-ECHO עד 30 מ"מ    40%

(3)   הגבלה תפקודית קשה עם הפרעה דיאסטולית קשה או מפל לחצים של יותר מ-60 מ"מ כספית במוצא החדר השמאלי או פרפור פרוזדורים קבוע או התקפים תכופים של פרפור (frequent of persistent AF) או עדות להפרעות קצב חדריות משמעותיות או non-sustained VT (מהירות חדרות לא ממושכת), או היפרטרופיה משמעותית של חדר שמאל – 40 מ"מ ומעלה ב-ECHO                          100%

(ג)    רסטרקטיבית (Restrictive)

(1)   עם NYHA בדרגה III                                       70%

(2)   עם NYHA בדרגה IV                                   100%;

(4)   דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב (Pericarditis/Myofarditis) דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב למעט קרדיותומיה (Cardiotomy), או תסמונת על שם דרסלר (Dressler's Syndrome) וכן למעט מחלות משניות כגון זאבת (Lupus), אורמיה (Uremia) או משנית למחלה ממארת.

קיומה של דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב תיקבע בהתבסס על בדיקות ECHO, CT או MRI וכן בהתבסס על שינויי אקג טיפוסיים עם עלייה בסימני הדלקת או עם עדות לתפליט פריקרדאלי (יותר ממזערי) ב-ECHO או ב-CT או הפרעה אזורית בהתכווצות ב-ECHO או ב-MRI.

אחוזי הנכות ייקבעו לפי המפורט להלן:

(א)   עם דלקת פעילה, עד 6 חודשים מפרוץ המחלה        100%

(ב)   בלא דלקת פעילה או לאחר ריפוי מלא                        0%

(ג)    בלא דלקת פעילה, עם סמנים המתאימים ל-Chronic constrictive pericarditis וכן –

(1)   NYHA בדרגה I                                              10%

(2)   NYHA בדרגה II                                             25%

(3)   NYHA בדרגה III                                            50%

(4)   NYHA בדרגה IV                                        100%;

(5)   הפרעות קצב (Arrhythmia)

קיומן של הפרעות קצב תיקבע על פי בדיקת Holter ל-24 שעות או תיעוד רפואי של אירוע הפרעת קצב. נוסף על כך, נדרשת קליניקה מתאימה, בדיקת תפקוד הלב (למשל ECHO), מבחן מאמץ (EST) או תוצאת צנתור לב.

אחוזי הנכות ייקבעו כמפורט להלן:

(א)   בהפרעות קצב הנלוות למחלת לב אורגנית הנכות תיקבע לפי המחלה.

(ב)   בהפרעות קצב ראשוניות, לרבות מחלות של תעלות הולכה, מחלות גנטיות, שימוש ב-ICD או CRT, תיקבע דרגת הנכות כמפורט בפרט משנה ד(1)

(6)   ריאתי מעל 40 ממ"כ לפי ECHO (Pulmonary Arterial Hypertension)

(א)   הנובע מליקוי קרדיאלי:

(1)   עם תפקוד לב לא תקין – דרגת הנכות תיקבע על פי המחלה הבסיסית;

(2)   עם תפקוד לב סיסטולי תקין, אך עם עדות להפרעה דיאסטולית חמורה (לא ממחלה ראשונית של עורק הריאה) וכן –

(א)   NYHA בדרגה I                                      10%

(ב)   NYHA בדרגה II                                     25%

(ג)    NYHA בדרגה III                                    50%

(ד)   NYHA בדרגה IV                                  100%

(ב)   שאינו נובע מליקוי קרדיאלי – הנכות תיקבע לפי המחלה;

(7)   מחלות לב מולדות (Congenital Heart Disease)

דרגת הנכות תיקבע על פי פרט משנה ד(1).

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(2)   (בוטל)

(3)   יתר לחץ דם     

(א)    לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות           0%

(ב)    לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:       

(I)     בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב                                                                            10%

(II)    עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ       30%

(ג)     לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:                              

(I)     בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת                                   25%

(II)    עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ       40%

תק' תשס"ח-2008

(ד)   לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי

I       בלא סימנים קליניים                                                        0%

II      עם תסמונת אופיינית –

(1)   קלה                                                                     10%

(2)   קשה                                                                    30%

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(4)   (בוטל)

(5)   הפרעות מסיבות NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A.)) אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.

(6)   גוף זר בלב ובקרום הלב

(א)    ללא הפרעות                                                                          0%

(ב)    הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

מיום 1.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 914

הוספת פסקת משנה 9(3)(ד)

 

מיום 1.11.2016

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 966

(1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.) ובאטם שריר הלב

(א) בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%

(ב) בתקופת 3 החדשים הבאים 50%

(ג) לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -

(I) מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%

(II) מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%

(III) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40%

(IV) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%

(V) קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%

(VI) אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%

(1) מחלות לב

(א) לעניין פרט זה –

AF – פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation);

AR – אי-ספיקה אאורטלית (Aortic Regurgitation);

AS – הצרות אאורטלית (Aortic Stenosis);

AVA – שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area);

CRT – קיצוב דו-חדרי לרסינכרוניזציה (Cardiac Resynchronization Therapy);

CT – בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת;

EST – מבחן מאמץ (Exercise Stress Test);

ECHO – בדיקת על-קול גרפיה (אקו לב);

ECG – רישום פעילות חשמלית לבבית, אלקטרוקרדיו גרם (אקג);

Holter – מעקב אקג ממושך;

ICD – קוצב דפיברילטור (Implantable Cardioverter Defibrillator);

LA – פרוזדור שמאלי (Left Atrium);

LVEDD – רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה (Left Ventricular Rnd Diastolic Diameter);

LVH – התעבות שריר החדר השמאלי (Left Ventricular Hypertrophy);

LVOT – מוצא החדר השמאלי (Left Ventricular Outflow Tract);

METS – מדד לעומס מאמץ (Metabolic equivalents);

MR – אי-ספיקה מיטרלית (Mitral Regurgitation);

MRI – תהודה מגנטית של הלב;

MS – הצרות מיטרלית (Mitral Stenosis);

AVA – שטח המסתם האורטאלי (Aortic Valve Area);

MVA – שטח המסתם המיטרלי (Mitral Valve Area);

NYHA – דרגה תפקודית לפי NYHA (New York Heart Association), כמפורט בפרט משנה (ג);

VT – מהירות חדרית (Ventricular Tachycardia);

(ב) מדרג התפקוד על פי NYHA

טור א' טור ב'

תסמינים דירוג

(1) אין הגבלה בפעילות גופנית, פעילות גופנית יום-יומית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב I

(2) הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום-יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב II

(3) הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום-יומית שגרתית כגון הליכה של עד 100 מטרים גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב III

(4) אי-יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה; סימני אי-ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ IV

(ג) מדרג מבחן מאמץ (EST), לפי פרוטוקול BRUCE

טור א' טור ב'

קריטריון דירוג

יותר מ-9 דקות (11<METS) I

6.1 עד 9 דקות (11METS>7) II

3 עד 6 דקות (7METS5) III

פחות מ-3 דקות (5>METS) IV

הערה לעניין מבחן מאמץ: במקרים שבהם לא ניתן לבצע בדיקת מאמץ מסיבות שאינן קרדיאליות יש להסתמך על הדרגה התפקודית לפי מדרג ה-NYHA. קביעת הדרגה התפקודית לפי NYHA תיעשה בהתבסס, בין השאר, על בדיקות אקו-דובוטמין, מיפוי לב פרמקולוגי או בדיקה מקבילה וקביעת אחוזי נכות תיעשה בהתאם.

(ד) רשימת הליקויים:

(1) מחלת לב כלילית (Coronary Artery Disease)

קביעת דרגת הנכות למחלת לב כלילית עם אוטם שריר הלב המתבטא בתיעוד של אקג, במיפוי לב או ב-ECHO עם אזור ברור, או מחלת לב כלילית עם איסכמיה הפיכה המתבטאת במיפוי לב, ב-ECHO במאמץ, או צנתור עם חסימה מעל – 50% בעורק כלילי, תהיה לפי הטבלה שלהלן:

מדרג מבחן מאמץ / NYHA

מקטע פליטה לפי בדיקת

ה-ECHO I II III IV

(א) 60%< אין נכות 5% 10% 15%

(ב) 60%-45% 20% 25% 30% 35%

(ג) 44%-30% 40% 45% 50% 60%

(ד) 30%> 70% 80% 90% 100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ד' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה;

(2) מחלת לב מסתמית (Valvular Disease)

(א)

רמת הליקוי המסתמי מדרג מבחן מאמץ/NYHA/או קוטר שורש האורטה

לפי בדיקת ה-ECHO I II III IV

(א) קל 0 10% 20% 30%

(ב) בינוני 30% 40% 50% 60%

(ג) חמור 70% 80% 90% 100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את רמת הליקוי המסתמי על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.

(ב) לעניין פסקה זו –

רמת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO

טור ב' טור ג' טור ד'

טור א' קל בינוני חמור

אי-ספיקה של המסתם

האאורטלי (AR) LVEDD<58mm LVEDD65-58mm LVEDD>65mm

אי-ספיקה של המסתם LVEDD<57mm LVEDD60-57mm LVEDD>60mm

המיטרלי (MR) או LA<40mm או LA40-50mm או LA>50mm

היצרות מסתם Peak Gradient Peak Gradient Peak Gradient

האאורטלי (AS) <25mm Hg 50-25mm Hg >50mm Hg או

או AVA1.5cm2 או AVA1.5-1cm2 AVA<1cm2 או

Mean Gradient

>38mm Hg

היצרות מסתם Mean Gradient Mean Gradient Mean Gradient

מיטרלי (MS) <5mm Hg או 10-5mm Hg או >10mm Hg או

MVA>1.5cm2 MVA=1.5-1cm2 MVA<1cm2 או

LA diameter

>50mm Hg

(ג) הערות:

(1) לעניין אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR) ניתן להתחשב גם בסימנים אקוקרדיוגרפים מקובלים להגדרת חומרת אי-ספיקה מיטרלית;

(2) לעניין אי-ספיקה של המסתם האאורטלי (AR) – במצבים שבהם קיימת גם הרחבת שורש האאורטה (Aortic Root Dilatation) – לצורך קביעת דרגת הנכות, ייבחן קוטר שורש האאורטה בשילוב חומרת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO כמפורט בטבלה שבפסקת משנה א; דרגת קוטר האאורטה תהיה כדלקמן:

קוטר שורש האאורטה

טור א' טור ב' טור ג'

דרגה תיאור קריטריון

I תקין <37mm

II קל 40mm-37mm

III בינוני 45mm-41mm

IV חמור >45mm

(3) לעניין פסקת משנה (ג) שבטבלה שבפסקת משנה (א) – דרגת הנכות תיקבע לתקופה העולה על 24 חודשים רק במקרים שבהם לא צפוי שינוי במצב הליקוי המסתמי;

(3) מחלות שריר הלב (Cardiomyopathies)

(א) מורחבת (Dilated)

מדרג מבחן מאמץ / NYHA

מקטע הפליטה לפי

ה-ECHO I II III IV

(א) 40%< 0 10% 20% 30%

(ב) 40%-30% 30% 40% 50% 60%

(ג) 30%> 70% 80% 90% 100%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים במספרים רומים I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.

(ב) היפרטרופיה ראשונית של שריר הלב (Hypertrophic Cardiomyopathy)

(1) בלא הגבלה תפקודית, או עם הגבלה תפקודית קלה, בלא מפל לחצים במוצא החדר השמאלי (LVOT gradient), בלא עדות להפרעות קצב משמעותיות בהולטר, בלא אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR), בלא היפרטרופיה משמעותית (עובי דופן פחות מ-13 מ"מ) של חדר שמאל או עם אבחנה ברורה של קרדיומיופתיה אפיקלית 10%

(2) עם הגבלה תפקודית בינונית עם עדות להפרעה דיאסטולית או עם מפל לחצים בינוני ב-ECHO (עד 60 מ"מ כספית) במוצא החדר השמאלי, או פרפור פרוזדורים התקפי, או הפרעות קצב חדריות תכופות או עדות להיפרטרופיה של חדר שמאל ב-ECHO עד 30 מ"מ 40%

(3) הגבלה תפקודית קשה עם הפרעה דיאסטולית קשה או מפל לחצים של יותר מ-60 מ"מ כספית במוצא החדר השמאלי או פרפור פרוזדורים קבוע או התקפים תכופים של פרפור (frequent of persistent AF) או עדות להפרעות קצב חדריות משמעותיות או non-sustained VT (מהירות חדרות לא ממושכת), או היפרטרופיה משמעותית של חדר שמאל – 40 מ"מ ומעלה ב-ECHO 100%

(ג) רסטרקטיבית (Restrictive)

(1) עם NYHA בדרגה III 70%

(2) עם NYHA