נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), תש"ך-1960

 

 

 

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת בתי משפט שלום ת"ט תש"ך 1960

Go

2

סעיף 2א

אזור שיפוט

Go

2

סעיף 2ב

מקום מושב

Go

3

סעיף 3

ביטול

Go

3

סעיף 4

קיום תוקף

Go

3

סעיף 5

השם

Go

3

 


צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), תש"ך-1960*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים.

מיום 25.8.1960

צו (מס' 2) תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1043 מיום 25.8.1960 עמ' 1777

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. בצו זה "מחוז" – כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם.

הקמת בתי משפט שלום ת"ט תש"ך 1960

2.    מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל – עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה ותל-אביב-יפו.

מיום 10.3.1960

ת"ט תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 996 מיום 10.3.1960 עמ' 840

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, הר-טוב בית שמש, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא.

 

מיום 6.5.1960

צו תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1010 מיום 6.5.1960 עמ' 1095

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא.

 

מיום 25.6.1964

צו תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1596 מיום 25.6.1964 עמ' 1442

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא.

 

מיום 14.12.1967

צו תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2150 מיום 14.12.1967 עמ' 442

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש,  דימונה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא.

 

מיום 26.10.1969

צו תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2471 מיום 26.10.1969 עמ' 359

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת ים, דימונה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא.

 

מיום 27.4.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2840 מיום 27.4.1972 עמ' 1056

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת ים בת-ים-חולון, דימונה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 1.2.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4078 מיום 17.1.1980 עמ' 776

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 14.12.1981

צו תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4297 מיום 23.12.1981 עמ' 363

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 6.8.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, רמת גן ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 1.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 285

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אור יהודה, אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו – המחוז שבו הוא נמצא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 7.1.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5805 מיום 7.1.1997 עמ' 324

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו. מקום מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא. נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

 

מיום 4.3.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 477

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נהריה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל -  עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו.

 

מיום 1.7.2001

צו (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6105 מיום 21.5.2001 עמ' 796

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו.

 

מיום 19.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו.

 

מיום 2.2.2020

צו תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159

2. מוקמים בזה בתי משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית שמש, חולון בת-ים, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל - עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, ותל-אביב-יפו.

 

 

 

 

 

אזור שיפוט

2א.     (א)  אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה המחוז שבו הוא נמצא.

 

          (ב)  אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.

          (ג)   (בוטל).

מיום 1.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286

הוספת סעיף 2א

 

מיום 4.3.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 477

(ב) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובנהריה ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.

 

מיום 5.6.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 478

2א. (א) אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיף קטן (ב) בסעיפים קטנים (ב) ו- (ג), יהיה המחוז שבו הוא נמצא.

(ב) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.

(ג) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז המרכז יהיה מחוז המרכז ותחום העיריות בת ים וחולון, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז תל אביב לא יכלול את תחום העיריות בת ים וחולון.

 

מיום 25.11.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6209 מיום 25.11.2002 עמ' 202

החלפת סעיף קטן 2(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז המרכז יהיה מחוז המרכז ותחום העיריות בת ים וחולון, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז תל אביב לא יכלול את תחום העיריות בת ים וחולון.

 

מיום 10.4.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6380 מיום 10.4.2005 עמ' 608

(ג) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז המרכז יהיה מחוז המרכז ותחום היישובים אזור, בת ים, חולון ומקווה ישראל, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז תל אביב לא יכלול את היישובים אזור, בת ים, חולון ומקווה ישראל, למעט בעבירות ששופט תעבורה מוסמך לדון בהן לפי סעיף 25 לפקודת התעבורה.

 

מיום 1.12.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 710

2א. (א) אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה המחוז שבו הוא נמצא.

(ב) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.

(ג) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז המרכז יהיה מחוז המרכז ותחום היישובים אזור, בת ים, חולון ומקווה ישראל, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז תל אביב לא יכלול את היישובים אזור, בת ים, חולון ומקווה ישראל, למעט בעבירות ששופט תעבורה מוסמך לדון בהן לפי סעיף 25 לפקודת התעבורה.

מקום מושב

2ב.     (א)  מקום מושבו של כל אחד מבתי משפט השלום המנויים בסעיף 2 יהיה תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא, ומקום מושבו של בית משפט השלום בקריות יהיה קרית ביאליק; נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת, יהיה מקום מושבו הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו יהיה מקום מושב גם ברמת-גן;

(2)   (נמחקה);

(3)   לבית משפט השלום נצרת יהיה מקום מושב בנצרת או בנצרת עילית;

(3א) (פקעה);

(4)   (נמחקה);

(5)   (נמחקה).

מיום 7.1.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5805 מיום 7.1.1997 עמ' 325

הוספת תקנה 2ב

 

מיום 4.3.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 477

החלפת סעיף 2ב

הנוסח הקודם:

2ב. מקום מושבו של כל אחד מבתי המשפט השלום המנויים בסעיף 2 יהיה תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא; נקרא בית משפט על שם של יותר מרשות מקומית אחת, יהיה מקום מושבו הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון; ואולם לבית משפט השלום תל-אביב-יפו יהיה מקום מושב גם ברמת גן.

 

מיום 26.2.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 274

הוספת פסקה 2ב(ב)(3)

 

מיום 22.7.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 795

הוספת פסקאות 2ב(ב)(4), 2ב(ב)(5)

 

מיום 11.12.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 140

מחיקת פסקאות 2ב(ב)(4), 2ב(ב)(5)

הנוסח הקודם:

(4) לבית משפט השלום בבאר שבע יהיה מקום מושב גם במתחם אשל בבאר שבע;

(5) לבית משפט השלום בראשון לציון יהיה מקום מושב גם במתחם איילון ברמלה.

 

מיום 26.3.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 988

מחיקת פסקת 2ב(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) לבית משפט השלום בקריות יהיה מקום מושב גם בנהריה;

 

מיום 10.7.2014 עד יום 8.8.2014

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7395 מיום 10.7.2014 עמ' 1492

הוספת פסקה 2ב(ב)(3א)

הנוסח:

(3א) לבית משפט השלום בבאר שבע יהיה מקום מושב גם במיתקן הכליאה אשל לעניין מעצר לפני הגשת כתב אישום;

ביטול

3.    צו בתי המשפט (הקמת בית משפט השלום באילת), תשי"ח-1958 -  בטל.

קיום תוקף

4.    צו זה אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות.

השם

5.    לצו זה ייקרא "צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), תש"ך-1960".

מיום 1.1.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286

5. לצו זה ייקרא "צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום) (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), תש"ך- 1960".

 

ד' בשבט תש"ך (2 בפברואר 1960)                         פנחס רוזן

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ך מס' 983 מיום 11.12.1960 עמ' 664.

ת"ט ק"ת תש"ך מס' 996  מיום 10.3.1960 עמ' 840.

תוקן ק"ת תש"ך: מס' 1010 מיום 6.5.1960 עמ' 1095 – צו  תש"ך-1960. מס' 1043 מיום 25.8.1960 עמ' 1777 – צו (מס' 2) תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"ד מס' 1596 מיום 25.6.1964 עמ' 1442 – צו תשכ"ד-1964.

ק"ת תשכ"ח מס' 2150 מיום 14.12.1967 עמ' 442 – צו תשכ"ח-1967.

ק"ת תש"ל מס' 2471 מיום 26.10.1969 עמ' 359 – צו תש"ל-1969.

ק"ת תשל"ב מס' 2840 מיום 27.4.1972 עמ' 1056 – צו תשל"ב-1972.

ק"ת תש"ם מס' 4078 מיום 17.1.1980 עמ' 776 – צו תש"ם-1980; תחילתו ביום 1.2.1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4297 מיום 23.12.1981 עמ' 363 – צו תשמ"ב-1981; תחילתו ביום 14.12.1981.

ק"ת תשמ"ד מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163 – צו תשמ"ד-1984; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 285 – צו תשמ"ז-1987.

ק"ת תשנ"ז מס' 5805 מיום 7.1.1997 עמ' 324 – צו תשנ"ז-1997.

ק"ת תשס"א: מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 477 – צו תשס"א-2001; תחילתו ביום 4.3.2001. עמ' 478 - צו (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתו ביום 5.6.2001. מס' 6105 מיום 21.5.2001 עמ' 796 – צו (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186 – צו תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6209 מיום 25.11.2002 עמ' 202 – צו תשס"ג-2002.

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 274 – צו תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה: מס' 6380 מיום 10.4.2005 עמ' 608 – צו תשס"ה-2005. מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 795 – צו (מס' 2) תשס"ה-2005; תחילתו 10 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 140 – צו תשס"ו-2005.

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 710 – צו תש"ע-2010; תחילתו ביום 1.12.2010 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 988 – צו תשע"ד-2014; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. דיוני בית משפט השלום בקריות שנקבעו למקום המושב בנהריה יתקיימו מיום ט"ז באדר א' התשע"ד (16 בפברואר 2014) בבית משפט השלום בקריות שמקום מושבו בקרית ביאליק.

ק"ת תשע"ד מס' 7395 מיום 10.7.2014 עמ' 1492 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 8.8.2014.

ק"ת תש"ף מס' 8300 מיום 15.12.2019 עמ' 159 – צו תש"ף-2019; תחילתו ביום 2.2.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות