נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

בתי משפט

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – החוק העותומני – פקודת הפרוצ' האזרחית

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני*

בתרגום מר מ. לניאדו, עורך-דין, ובהרשאתו

80.   תביעות הנוגעות להתחייבויות וחוזים או לשותפות, למוכסנות[1] או להלוואות שעל פי הרגיל והנהוג הם נעשים במסמך בכתב, והעולות על עשר לירות, צריך להוכיח במסמך בכתב.

           טענה ותביעה נגד מסמך בכתב בנוגע לדברים האמורים, אף אם איננה עולה על עשר לירות, צריך להוכיח במסמך בכתב או ע"י הודאתו או פנקסו של הנתבע.

81.   הכלל שנקבע בסעיף 80 נוהג אף במקרה שהסכום העולה על עשר לירות הוא תוצאה מהוספת הריבית על הקרן, או מחיבור סכומי תביעה אחרים.

82.   הוראות הסעיף 80 לא תהיינה חלות במקרים הבאים שבהם אפשר להוכיח את התביעה ע"י עדים, ואלה הם:

(א)   בפעולות שבין הבעל והאשה והקרובים במדרגה יורדת ועולה, בין האחים והאחיות וביניהם, או בין האב והאם, ואחות האב והאם והחותן והחותנת.

(ב)   בתביעות שמן הנמנע היה לסדר בהם שטר מסיבת כוח מכריע או מסיבות אחרות מקובלות עפ"י החוק.

(ג)    בתביעות שנעשה בהן שטר ונאבד, מבלי צדיית הנושה.

(ד)   בתביעות שבין שני מתקשרים הנמצאים בכפר שאין בו מי שיודע לכתוב שטר.* מיום 2 לחודש רג'ב 1296 (1879).

רק סעיפי הפקודה שעדיין בתוקף מוצגים.

[1] פירוש המלה היא "חכירת מסים". המלה עומדת במקום "קבלנות" שבתרגום מר לניאדו, "שכירות" בתרגומים אחרים (ר' ע"א 230/52, 11/53 צוויג-קטינקה נ' בונדי, פ"ד ט 959, 971, 972).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות