נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), תשמ"ח-1988

עבודה – שכר ושעות עבודה – הגנת השכר

תוכן ענינים

2

Go

מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני הודעה

סעיף 1

2

Go

עדכון

סעיף 2

2

Go

פרסום

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5


תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני הודעה תשס"א-2001

1.    דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

           (א)  0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 4,740 שקלים חדשים לחודש;

           (ב)  1.0% משכרו של העובד העולה על 4,740 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 13,130 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.10.1988

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 212

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,070 1,240 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,070 1,240 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 3,000 3,470 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5220 מיום 21.9.1989 עמ' 1453

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,240 1,320 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,240 1,320 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 3,470 3,690 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.9.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 2.10.1989 עמ' 16

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,320 1,450 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,320 1,450 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 3,690 4,040 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.3.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 555

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,450 1,500 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,450 1,500 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 4,040 4,180 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.9.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 151

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,500 1,680 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,500 1,680 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 4,180 4,690 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.3.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5358 מיום 26.5.1991 עמ' 881

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,680 1,730 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,680 1,730 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 4,690 4,830 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 310

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,730 1,840 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,730 1,840 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 4,830 5,150 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5429 מיום 19.3.1992 עמ' 898

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,840 1,880 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,840 1,880 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 5,150 5,260 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 23

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 1,880 2,000 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 1,880 2,000 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 5,260 5,610 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 463

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,000 2,090 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,000 2,090 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 5,610 5,850 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.2.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5509 מיום 18.3.1993 עמ' 547

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,090 2,150 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,090 2,150 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 5,850 6,000 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 4

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,150 2,250 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,150 2,250 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 6,000 6,280 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 661

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,250 2,320 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,250 2,320 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 6,280 6,470 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 235

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,320 2,640 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,320 2,640 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 6,470 7,360 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1359

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,640 2,740 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,640 2,740 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 7,360 7,630 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 420

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 2,740 3,300 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 2,740 3,300 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 7,630 9,180 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.9.1997

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5878 מיום 3.2.1998 עמ' 366

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 3,300 3,660 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 3,300 3,660 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 9,180 10,170 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 399

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 3,660 3,780 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 3,660 3,780 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 10,170 10,490 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.8.1998

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 מיום 29.10.1998 עמ' 41

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 3,780 3,990 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 3,780 3,990 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 10,490 11,060 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 684

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 3,990 4,060 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 3,990 4,060 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 11,060 11,250 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.1.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6088 מיום 19.2.2001 עמ' 471

1. דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק, לא יעלו על השיעורים כדלקמן:

(א) 0.8% משכרו של העובד עד שכר מקסימלי של 4,060 4,740 שקלים חדשים לחודש;

(ב) 1.0% משכרו של העובד העולה על 4,060 4,740 שקלים חדשים לחודש, עד לשכר מקסימלי של 11,250 13,130 שקלים חדשים לחודש.

עדכון

2.    סכומי השכר המקסימליים הנקובים בתקנה 1 ישתנו על-פי שיעורי התנודות בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – חוק הביטוח הלאומי); תחילתו של כל שינוי כאמור יהיה ב"יום העדכון" כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. השינוי הראשון יהיה ביום העדכון כאמור שיחול לראשונה לאחר תחילתן של תקנות אלה.

פרסום

3.    שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את סכומי השכר המקסימלי הנקובים בתקנה 1 כפי שישתנו עקב השינויים בשכר הממוצע כאמור בתקנה 2; סכום ששונה כאמור רשאי השר לעגלו עד עשרת השקלים הקרובים.

ביטול

4.    תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), תשל"ד-1974 – בטלות.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באדר תשמ"ח (8 במרס 1988).

כ"ד באדר תשמ"ח (13 במרס 1988)                                      משה קצב

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5101 מיום 15.4.1988 עמ' 723.

תוקנו ק"ת תשמ"ט: מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 212 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.10.1988. מס' 5220 מיום 21.9.1989 עמ' 1453 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.8.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 16 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.9.1989. מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 555 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.3.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 151 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.9.1990. מס' 5358 מיום 26.5.1991 עמ' 881 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.3.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 310 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.8.1991. מס' 5429 מיום 19.3.1992 עמ' 898 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 23 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.8.1992. מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 463 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 5509 מיום 18.3.1993 עמ' 547 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.2.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 4 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.8.1993. מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 661 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 235 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.8.1994. מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1359 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 420 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5878 מיום 3.2.1998 עמ' 366 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.9.1997. מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 398 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5933 מיום 29.10.1998 עמ' 41 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.8.1998. מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 684 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"א מס' 6088 מיום 19.2.2001 עמ' 471 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.1.2001.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות