נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – חגים, מועדים וארועים – יום העצמאות

תוכן ענינים

2

Go

ה באייר – יום העצמאות

סעיף 1

2

Go

הוראות ראש הממשלה

סעיף 2

2

Go

סמלי יום העצמאות

סעיף 3


חוק יום העצמאות, תש"ט-1949*

ה' באייר – יום העצמאות

1.    (א)  הכנסת מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל "יום העצמאות" שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.

(תיקון מס' 1) תש"י-1950 (תיקון מס' 2) תשי"א-1951 (תיקון מס' 3) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6) תשס"ד-2004

           (ב)  אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.

(תיקון מס' 1) תש"י-1950

           (ג)   יום העצמאות יהיה יום שבתון.

מיום 28.3.1950

תיקון מס' 1

ס"ח תש"י מס' 38 מיום 28.3.1950 עמ' 105 (ה"ח 38)

(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.

(ב) (ג) יום העצמאות יהיה יום שבתון.

מיום 19.4.1951

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"א מס' 74 מיום 19.4.1951 עמ' 109

(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה.

מיום 4.3.1954

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ד מס' 147 מיום 19.4.1951 עמ' 109

(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה.

מיום 11.3.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1930 מיום 11.3.2004 עמ' 312

(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.

הוראות ראש הממשלה (תיקון מס' 4) תשט"ז-1956

2.    (א)  ראש המשלה מוסמך להורות הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום חגיגות-עם ביום העצמאות.

(תיקון מס' 4) תשט"ז-1956

           (ב)  על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שיטותיהם וסדריהם באותו יום.

מיום 23.2.1956

תיקון מס' 4

ס"ח תשט"ז מס' 198 מיום 23.2.1956 עמ' 35

2. (א) ראש המשלה מוסמך להורות הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום חגיגות-עם ביום העצמאות.

(ב) על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שיטותיהם וסדריהם באותו יום.

סמלי יום העצמאות (תיקון מס' 5) תשי"ח-1958

3.    ראש הממשלה רשאי בתקנות לקבוע סמלי יום העצמאות ולהסדיר את השימוש בהם.

מיום 20.3.1958

תיקון מס' 5

ס"ח תשי"ח מס' 247 מיום 20.3.1958 עמ' 90

הוספת סעיף 3* פורסם ס"ח תש"ט מס' 5 מיום 13.4.1949 עמ' 10.

תוקן ס"ח תש"י מס' 38 מיום 28.3.1950 עמ' 105 (ה"ח תש"י מס' 38 עמ' 137) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"א מס' 74 מיום 19.4.1951 עמ' 109 – תיקון מס' 2.

ס"ח תשי"ד מס' 147 מיום 3.3.1954 עמ' 80 (ה"ח תשי"ד מס' 194 עמ' 93) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 2].

ס"ח תשט"ז מס' 198 מיום 23.2.1956 עמ' 35 (ה"ח תשט"ז מס' 254 עמ' 40) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשי"ח מס' 247 מיום 20.3.1958 עמ' 90 (ה"ח תשי"ח מס' 337 עמ' 158) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ד מס' 1930 מיום 11.3.2004 עמ' 312 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 88 עמ' 360) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות