נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

החלטת שכר שרים וסגני שרים, תשמ"ב-1982

 

 

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

שכר ראש הממשלה

Go

4

סעיף 2

שכר שרים

Go

4

סעיף 3

שכר סגן שר

Go

4

סעיף 4

תוספת יוקר

Go

4

סעיף 5

עדכון שכר היסוד

Go

4

סעיף 5א

חופשה

Go

5

סעיף 5ב

תוספת השתלמות

Go

5

סעיף 6

מעון לראש הממשלה

Go

5

סעיף 6א

הוצאות ושירותים נוספים לראש הממשלה ולמעונו

Go

5

סעיף 6ב

תשלום הוצאות ביגוד

Go

5

סעיף 7

דירת שרד ושכירת דירה

Go

5

סעיף 7א

הוצאות לינה ושכר דירה לסגני שרים

Go

6

סעיף 7א1

תשלום הוצאות מלון לשר ולסגן שר

Go

6

סעיף 7ב

בדיקה רפואית תקופתית החלטה

Go

6

סעיף 9

דמי כלכלה

Go

6

סעיף 9א

שירותי תקשורת

Go

6

סעיף 9ב

עיתונים

Go

7

סעיף 9ג

לימודי שפה

Go

7

סעיף 9ד

תשלום בעד נסיעה בכביש אגרה

Go

7

סעיף 9ו

גילום מס בשל תשלומים, שירותים וטובות הנאה

Go

7

סעיף 10

ביטול

Go

7

סעיף 11

שמירת זכות

Go

7

סעיף 12

תחילה

Go

7

 

תוספת

Go

7

 


החלטת שכר שרים וסגני שרים, תשמ"ב-1982*

          בתוקף הסמכות לפי סעיף 37 לחוק-יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

שכר ראש הממשלה

1.       לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 52,937 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.4.1982 (בוטלה)

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 952

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 14,130 30,350 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 14,130 29,250 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1291

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 29,250 72,610 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 422

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 72,610 126,120 שקלים לחודש.

 

מיום 1.1.1984

החלטה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866

הפחתה של 10% בשכר

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 25.4.1984 עמ' 1580

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 126,120 223,810 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1984

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4725 מיום 9.11.1984 עמ' 208

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 223,810 827,060 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 827,060 1,230,270 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1986

הודעה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 854

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 1,230,270 1688.85 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1515

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 1688.85 1908.98 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.11.1986

החלטה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 369

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 1908.98 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 989

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 3,010 3174 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1987

הודעה תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5069 מיום 10.12.1987 עמ' 236

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 3174 4,046 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 755

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 4,046 3762 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1988

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 199

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 3762 4,196 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 4,196 4,343 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 740

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 4,343 4,634 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 22

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 4,634 5,541 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 336

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 5,541 5,521 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5265 מיום 29.4.1990 עמ' 596

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 5,521 5,693 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 360

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 5,693 6,435 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 6,435 6,011 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5349 מיום 28.4.1991 עמ' 809

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 6,011 6,568 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991 (בוטלה)

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 6,568 6,980 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

הנוסח הקודם:

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 6,568 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 722

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 7,874 9,082 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5440 מיום 5.5.1992 עמ' 1036

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 9,082 9,055 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 56

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 9,055 9,725 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 805

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 9,725 10,234 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 10,234 10,484 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 83

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 10,484 11,035 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 611

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 11,035 11,428 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 847

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 11,428 11,697 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5637 מיום 10.11.1994 עמ' 333

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 11,697 13,042 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 681

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 13,042 13,603 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1995

הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1425

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 13,603 13,820 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 68

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 13,820 14,325 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 542

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 14,325 15,235 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 90

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 15,235 15,239 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 91

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 15,239 22,422 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5809 מיום 30.1.1997 עמ' 385

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 22,422 23,279 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1997

הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 660

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 23,279 23,126 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1997

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5857 מיום 14.10.1997 עמ' 30

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 23,126 24,844 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1998 (בוטלה)

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 56

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 24,844 27,272 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 24,844 27,770 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 347

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 27,770 29,623 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6080 מיום 25.1.2001 עמ' 323

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 29,623 32,966 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.2003 עד יום 30.6.2005

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5216 מיום 18.8.2003 עמ' 3810

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 32,966 30,274 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6462 מיום 16.2.2006 עמ' 476

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 32,966 36,410 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 562

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 36,410 37,647 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.8.2009 עד יום 31.12.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6832 מיום 3.12.2009 עמ' 154

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 37,647 35,765 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 887

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 37,647 38,579 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 730

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 38,579 41,690 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7082 מיום 26.1.2012 עמ' 692

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 41,690 42,595 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 748

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 42,595 43,291 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 43,291 42,856 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7345 מיום 26.2.2014 עמ' 700

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 42,856 43,634 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 815

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 43,634 44,077 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7613 מיום 1.2.2016 עמ' 706

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 729

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 15.1.2018

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 44,077 49,554 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 49,554 51,375 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8331 מיום 21.1.2020 עמ' 450

1. לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 51,375 52,937 שקלים חדשים לחודש.

 

שכר שרים

2.       לשר ישולם שכר יסוד של 47,265 שקלים חדשים לחודש.

מיום 1.4.1982 (בוטלה)

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 952

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

2. לשר ישולם שכר יסוד של 11,580 24,940 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

2. לשר ישולם שכר יסוד של 11,580 23,970 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1291

2. לשר ישולם שכר יסוד של 23,970 59,940 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 422

2. לשר ישולם שכר יסוד של 59,940 104,910 שקלים לחודש.

 

מיום 1.1.1984

החלטה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866

הפחתה של 10% בשכר

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 25.4.1984 עמ' 1580

2. לשר ישולם שכר יסוד של 104,910 182,650 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1984

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4725 מיום 9.11.1984 עמ' 208

2. לשר ישולם שכר יסוד של 182,650 697,430 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

2. לשר ישולם שכר יסוד של 697,430 1,032,600 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1986

הודעה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 854

2. לשר ישולם שכר יסוד של 1,032,600 1431.77 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1515

2. לשר ישולם שכר יסוד של 1431.77 1622.92 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.11.1986

החלטה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 369

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. לשר ישולם שכר יסוד של 1622.92 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 989

2. לשר ישולם שכר יסוד של 2,570 2712 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1987

הודעה תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5069 מיום 10.12.1987 עמ' 236

2. לשר ישולם שכר יסוד של 2712 3,479 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 755

2. לשר ישולם שכר יסוד של 3,479 3226 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1988

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 199

2. לשר ישולם שכר יסוד של 3226 3,604 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536

2. לשר ישולם שכר יסוד של 3,604 3,726 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 740

2. לשר ישולם שכר יסוד של 3,726 3,979 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 22

2. לשר ישולם שכר יסוד של 3,979 4,777 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 336

2. לשר ישולם שכר יסוד של 4,777 4,759 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5265 מיום 29.4.1990 עמ' 596

2. לשר ישולם שכר יסוד של 4,759 4,903 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 360

2. לשר ישולם שכר יסוד של 4,903 5,549 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518

2. לשר ישולם שכר יסוד של 5,549 5,171 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5349 מיום 28.4.1991 עמ' 809

2. לשר ישולם שכר יסוד של 5,171 5,656 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991 (בוטלה)

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

2. לשר ישולם שכר יסוד של 5,656 6,007 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

הנוסח הקודם:

2. לשר ישולם שכר יסוד של 5,656 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 722

2. לשר ישולם שכר יסוד של 6,804 7,881 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5440 מיום 5.5.1992 עמ' 1036

2. לשר ישולם שכר יסוד של 7,881 7,852 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 56

2. לשר ישולם שכר יסוד של 7,852 8,444 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806

2. לשר ישולם שכר יסוד של 8,444 8,898 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806

2. לשר ישולם שכר יסוד של 8,898 9,113 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 83

2. לשר ישולם שכר יסוד של 9,113 9,599 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 611

2. לשר ישולם שכר יסוד של 9,599 9,949 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 847

2. לשר ישולם שכר יסוד של 9,949 10,180 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5637 מיום 10.11.1994 עמ' 333

2. לשר ישולם שכר יסוד של 10,180 11,361 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 681

2. לשר ישולם שכר יסוד של 11,361 11,861 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1995

הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1425

2. לשר ישולם שכר יסוד של 11,861 12,037 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 68

2. לשר ישולם שכר יסוד של 12,037 12,483 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 542

2. לשר ישולם שכר יסוד של 12,483 13,294 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 90

2. לשר ישולם שכר יסוד של 13,294 13,281 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 91

2. לשר ישולם שכר יסוד של 13,281 19,882 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5809 מיום 30.1.1997 עמ' 385

2. לשר ישולם שכר יסוד של 19,882 20,653 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1997

הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 660

2. לשר ישולם שכר יסוד של 20,653 20,511 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1997

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5857 מיום 14.10.1997 עמ' 30

2. לשר ישולם שכר יסוד של 20,511 22,041 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1998 (בוטלה)

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 56

החלטה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344

2. לשר ישולם שכר יסוד של 22,041 24,223 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344

2. לשר ישולם שכר יסוד של 22,041 24,669 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 347

2. לשר ישולם שכר יסוד של 24,669 26,337 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6080 מיום 25.1.2001 עמ' 323

2. לשר ישולם שכר יסוד של 26,337 29,346 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.2003 עד יום 30.6.2005

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5216 מיום 18.8.2003 עמ' 3810

2. לשר ישולם שכר יסוד של 29,346 27,164 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6462 מיום 16.2.2006 עמ' 476

2. לשר ישולם שכר יסוד של 29,346 32,411 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 562

2. לשר ישולם שכר יסוד של 32,411 33,512 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.8.2009 עד יום 31.12.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6832 מיום 3.12.2009 עמ' 154

2. לשר ישולם שכר יסוד של 33,512 31,836 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 887

2. לשר ישולם שכר יסוד של 33,512 34,341 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 730

2. לשר ישולם שכר יסוד של 34,341 37,111 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 16.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7082 מיום 26.1.2012 עמ' 692

2. לשר ישולם שכר יסוד של 37,111 37,916 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 748

2. לשר ישולם שכר יסוד של 37,916 38,536 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

2. לשר ישולם שכר יסוד של 38,536 38,145 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7345 מיום 26.2.2014 עמ' 700

2. לשר ישולם שכר יסוד של 38,145 38,838 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 815

2. לשר ישולם שכר יסוד של 38,838 39,236 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7613 מיום 1.2.2016 עמ' 706

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 729

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 15.1.2018

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868

2. לשר ישולם שכר יסוד של 39,236 44,223 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916

2. לשר ישולם שכר יסוד של 44,223 45,861 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8331 מיום 21.1.2020 עמ' 450

2. לשר ישולם שכר יסוד של 45,861 47,265 שקלים חדשים לחודש.

 

שכר סגן שר

3.       לסגן שר ישולם שכר כולל כמשמעותו בסעיף 5, כפי שנקבע לחבר כנסת בהחלטת שכר חברי הכנסת, תשמ"ז-1986[1].

מיום 1.4.1982 (בוטלה)

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 952

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 10,310 22,250 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 10,310 21,340 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1291

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 21,340 53,630 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 422

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 53,630 94,350 שקלים לחודש.

 

מיום 1.1.1984

החלטה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866

הפחתה של 10% בשכר

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 25.4.1984 עמ' 1580

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 94,350 162,150 שקלים לחודש.

 

מיום 1.10.1984

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4725 מיום 9.11.1984 עמ' 208

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 162,150 632,860 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 632,860 934,140 שקלים לחודש.

 

מיום 1.4.1986

הודעה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 854

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 934,140 1303.72 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.7.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1515

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 1303.72 1480.43 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.11.1986

החלטה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 369

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

2. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 1480.43 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 989

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 2,350 2480 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1987

הודעה תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5069 מיום 10.12.1987 עמ' 236

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 2480 3,195 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 755

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 3,195 2957 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1988

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 199

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 2957 3,306 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 3,306 3,416 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 740

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 3,416 3,650 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 22

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 3,650 4,394 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 336

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 4,394 4,377 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5265 מיום 29.4.1990 עמ' 596

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 4,377 4,507 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 360

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 4,507 5,105 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 5,105 4,750 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5349 מיום 28.4.1991 עמ' 809

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 4,750 5,199 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991 (בוטלה)

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 5,199 5,520 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

החלטה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566

הנוסח הקודם:

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 5,199 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 722

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 6,268 7,279 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5440 מיום 5.5.1992 עמ' 1036

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 7,279 7,249 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 56

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 7,249 7,802 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 7,802 8,228 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 8,228 8,425 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 83

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 8,425 8,878 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 611

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 8,878 9,207 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 847

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 9,207 9,418 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5637 מיום 10.11.1994 עמ' 333

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 9,418 10,517 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 681

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 10,517 10,987 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1995

הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1425

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 10,987 11,143 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 68

3. לסגן שר ישולם שכר יסוד של 11,143 11,560 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1995

החלטה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 303

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 11,560 שקלים חדשים לחודש.

(ב) השכר הכולל, כהגדרתו בסעיף 5(א), של סגן שר יועלה ב־33%.

 

מיום 1.1.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 542

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 11,560 12,322 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 90

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 12,322 12,300 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.10.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 91

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 12,300 17,342 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5809 מיום 30.1.1997 עמ' 385

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 17,342 18,027 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1997

הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 660

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 18,027 18,760 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.4.1997

החלטה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 593

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

שכר סגני שרים

3. (א) לסגן שר ישולם שכר יסוד של 18,760 שקלים חדשים לחודש.

תוספת יוקר

4.       לראש הממשלה, לשר ולסגן תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

          "המדד" -  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עדכון שכר היסוד

5.       (א)  בסעיף זה –

          "השכר הממוצע" – כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

          "השכר הכולל" – שכר היסוד בצירוף תוספת היוקר.

מיום 30.9.1988

החלטה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 197

התליית סעיף 5

 

מיום 1.1.1989

החלטה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536

ביטול התליית סעיף 5

 

מיום 10.5.2001

החלטה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 794

הצמדה לשכר הממוצע עדכון שכר היסוד

5. (א) בסעיף זה –

"השכר הממוצע" – כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968;

"השכר הכולל" – שכר היסוד בצירוף תוספת היוקר;

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  חל שינוי בשכר הממוצע ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר לעומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו מועד שכר היסוד של האמורים בסעיפים 1, 2 ו-3 כך ששכרם הכולל ישוב ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חדשים קודם לכן.

מיום 6.2.1983

החלטה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4458 מיום 6.2.1983 עמ' 724

(ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל או ב־1 באוקטובר של שנה פלונית על שיעורו ב־1 באפריל 1981, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של ראש הממשלה, שר וסגן שר כך ששכרם הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו בחודש אפריל 1981.

 

מיום 1.7.1986

החלטה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1514

(ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל או ב־1 באוקטובר ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1 בינואר של שנה פלונית על שיעורו ב־1 באפריל 1981, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של ראש הממשלה, שר וסגן שר כך ששכרם הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו בחודש אפריל 1981.

 

מיום 1.11.1986

החלטה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 370

החלפת סעיף קטן 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1 בינואר של שנה פלונית על שיעורו ב־1 באפריל 1981, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של ראש הממשלה, שר וסגן שר כך ששכרם הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו מועד לפי היחס שבו עלה עליו בחודש אפריל 1981.

 

מיום 31.3.1987

החלטה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 699

החלפת סעיף קטן 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עלה השכר הממוצע ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1 בינואר על שיעורו שלושה חודשים קודם לכן, יוגדל מאותו מועד שכר היסוד של ראש הממשלה, שר וסגן שר כך, ששכרם הכולל יעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חודשים קודם לכן.

          (ב1) (בוטל).

מיום 10.5.2001

החלטה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 794

הוספת סעיף קטן 5(ב1)

 

מיום 1.1.2019

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868

ביטול סעיף קטן 5(ב1)

הנוסח הקודם:

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שכר היסוד של ראש הממשלה, השרים וסגני השרים שהחלו בכהונתם לאחר יום י' בסיון תשס"א (1 ביוני 2001) (להלן – היום הקובע), יעודכן ב-16 בינואר בכל שנה, לפי שיעור עליית המדד בין חודש ינואר 2001 לבין המדד הידוע ביום העדכון.

          (ג)   הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

מיום 1.11.1986

החלטה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 370

(ג) הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו ל־10 השקלים הקרובים לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 31.3.1987

החלטה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 699

(ג) הסכומים המוגדלים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

          (ד)  יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (ב).

מיום 31.3.1987

החלטה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 699

(ד) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהוגדלו שהשתנו לפי סעיף קטן (ב).

 

מיום 10.5.2001

החלטה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 794

(ד) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (ב) סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1).

 

מיום 1.1.2019

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868

(ד) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) לפי סעיף קטן (ב).

 

          (ה)  ראש הממשלה, שר או סגן שר רשאים לוותר בשנה מסוימת על קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

מיום 6.2.2018

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 956

הוספת סעיף קטן 5(ה)

          (ו)   הודיע ראש הממשלה או שר לחשב משרד ראש הממשלה, או הודיע סגן שר לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן (ה), לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין.

מיום 6.2.2018

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 956

הוספת סעיף קטן 5(ו)

          (ז)   ראש הממשלה, שר או סגן שר שהודיע כאמור בסעיף קטן (ו) לא יהיה רשאי לשנות את הודעתו באותה שנה.

מיום 6.2.2018

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 956

הוספת סעיף קטן 5(ז)

חופשה

5א.     (א)  שר וסגן שר זכאים לחופשה של 26 ימי עבודה בשנה.

מיום 28.11.1993

החלטה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 243

הוספת סעיף 5א

          (ב)  יתרת חופשה שלא נוצלה ניתנת לצבירה, אך לא יותר מעשרים ימים בשנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל.

          (ג)   שר או סגן שר הפורש מכהונתו, תשולם לו תמורת חופשתו הצבורה כפדיון חופשה.

          (ד)  לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום 26 הימים שלפי סעיף קטן (א) ובמקום 20 הימים שלפי סעיף קטן (ב) חלק יחסי מהם כיחס החלק לשנה תמימה.

תוספת השתלמות

5ב.     לשר ולסגן שר שהצטרפו לקרן השתלמות, שהם או נציגיהם, הכירו בה לענין זה, ישולם – לשם העברה לקרן – סכום של 7.5% מהשכר הכולל כהגדרתו בסעיף 5(א).

מיום 1.8.1995

החלטה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 303

הוספת סעיף 5ב

מעון לראש הממשלה

6.       (א)  המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

מיום 26.6.2006

החלטה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 854

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1078

(א) המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

          (ב)  ראש הממשלה רשאי לאחסן את תכולת מעונו הפרטי על חשבון אוצר המדינה, ובלבד שמעונו הפרטי אינו מנוהל על חשבון אוצר המדינה.

מיום 26.6.2006

החלטה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 854

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1078

הוספת סעיף קטן 6(ב)

          (ג)   (1)   הובלת תכולת מעונו של ראש הממשלה אל מעון ראש הממשלה בירושלים וממנו תהיה על חשבון אוצר המדינה.

מיום 26.6.2006

החלטה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 854

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1078

הוספת סעיף קטן 6(ג)

 (2)  הוראות פסקה (1) יחולו, בשינויים המחויבים, על הובלת תכולת מעונו הפרטי של ראש הממשלה, כאמור בסעיף קטן (ב).

הוצאות ושירותים נוספים לראש הממשלה ולמעונו

6א.     (א)  ראש הממשלה זכאי להוצאות נוספות על חשבון אוצר המדינה בעבור כל אלה:

מיום 4.5.2006

החלטה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6541 מיום 30.11.2006 עמ' 347

הוספת סעיף 6א

(1)   הוצאות אירוח הנובע ממילוי תפקידו שנערך מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, אף אם נערך על ידי בת זוגו;

(2)   (א)   הוצאות ביגוד והוצאות נלוות להופעה ייצוגית, שלו ושל בת זוגו, כנגד חשבוניות שיגיש, בסכום שלא יעלה על 45,000 שקלים חדשים לשנה; הסכום האמור יהיה צמוד למדד כהגדרתו בסעיף 5(א) ויעודכן ב-16 בינואר בכל שנה;

(ב)   על אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לא יהיה זכאי לתשלום הוצאות ביגוד על חשבון אוצר המדינה נוסף על ההוצאות המשתלמות לפי הוראות פסקת משנה (א);

(3)   הוצאות למימון מתנה שהעניק באירוע רשמי או ממלכתי, אף אם המתנה הוענקה על ידי בת זוגו.

          (ב)  המדינה תעמיד לרשות מעון ראש הממשלה בירושלים שירותים נוספים אלה:

(1)   שירותי הסעה;

(2)   שירותי משרד;

(3)   שירותי דואר.

          (ג)   טובות ההנאה לפי סעיף זה פטורות מכל מס המוטל על הכנסה.

          (ד)  בסעיף זה, "שירותי משרד" – כל אלה:

(א)   ציוד משרדי הולם;

(ב)   כוח אדם בהיקף לפי בחירתו של ראש הממשלה, ובלבד שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה על שתי משרות מלאות.

תשלום הוצאות ביגוד

6ב.     שר וסגן שר זכאים, לצורך רכישת ביגוד, לסכום שנתי כמקובל לגבי המנהלים הכללים במשרדי הממשלה, ובאותם תנאים.

מיום 17.1.2011

החלטה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

הוספת סעיף 6ב

דירת שרד ושכירת דירה

7.    (א)  שר החוץ זכאי לדירת שרד בירושלים; שר אחר, שמקום מגוריו אינו בירושלים, זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים.

          (ב)  שר, שמרכז משרדו בתל-אביב-יפו ומקום מגוריו מרוחק משם יותר מארבעים קילומטרים, זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה במקום שאינו מרוחק כאמור.

הוצאות לינה ושכר דירה לסגני שרים

7א.     לענין תשלומים לכיסוי הוצאות שכר דירה, דין סגני שרים כדין חברי הכנסת.

מיום 8.12.1999

החלטה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 130

הוספת סעיף 7א

 

מיום 1.1.2007

החלטה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115

7א. לענין תשלומים לכיסוי הוצאות לינה והוצאות שכר דירה, דין סגני שרים כדין חברי הכנסת.

 

תשלום הוצאות מלון לשר ולסגן שר

7א1.   (א)  הוצאות מלון בירושלים של שר או סגן שר, שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים והוא מרוחק מירושלים 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 2 ימי עבודה, בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון או בלילה שבין מוצאי חג ליום עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

          (ב)  הוצאות מלון באזור תל-אביב-יפו של שר או סגן שר, שמרכז משרדו הוא סמוך לתל-אביב-יפו, ומקום מגוריו הקבוע מרוחק ממרכז משרדו 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין שני ימי עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

          (ג)   נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), הוצאות מלון באזור תל-אביב-יפו של שר או סגן שר שמרכז משרדו הוא בירושלים ומקום מגוריו הקבוע מרוחק מאזור תל-אביב-יפו 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 2 ימי עבודה, לצורכי עבודתו, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

          (ד)  מס הכנסה המוטל על שר וסגן שר לפי סעיף זה, יהיה על חשבון אוצר המדינה.

          (ה)  הוצאות מלון לפי סעיף זה ישולמו בשיעורים המקובלים לפי הסדרים הנהוגים במשרדי הממשלה לעניין זה.

מיום 1.1.2007

החלטה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115

הוספת סעיף 7א1

 

מיום 5.5.2016

החלטה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7654 מיום 5.5.2016 עמ' 1111

(א) הוצאות מלון בירושלים של שר או סגן שר, שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים והוא מרוחק מירושלים 100 ק"מ 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 2 ימי עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

(ב) הוצאות מלון באזור תל-אביב-יפו של שר או סגן שר, שמרכז משרדו הוא סמוך לתל-אביב-יפו, ומקום מגוריו הקבוע מרוחק ממרכז משרדו 100 ק"מ 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין שני ימי עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

(ג) נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), הוצאות מלון באזור תל-אביב-יפו של שר או סגן שר שמרכז משרדו הוא בירושלים ומקום מגוריו הקבוע מרוחק מאזור תל-אביב-יפו 100 ק"מ 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 2 ימי עבודה, לצורכי עבודתו, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

 

מיום 22.2.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 729

(א) הוצאות מלון בירושלים של שר או סגן שר, שמקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים והוא מרוחק מירושלים 50 ק"מ לפחות, והוא לן בו בלילה שבין 2 ימי עבודה, בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון או בלילה שבין מוצאי חג ליום עבודה, יהיו על חשבון אוצר המדינה.

בדיקה רפואית תקופתית החלטה

7ב.     שר וסגן שר זכאים למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי כאמור בסעיף 50ד להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"א-2001 (בהחלטה זו – החלטת הענקות ותשלומים), בסכום המשתלם לפי אותו סעיף, ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

מיום 8.3.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6572 מיום 8.3.2007 עמ' 645

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020

7ב. שר וסגן שר זכאים למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי כאמור בסעיף 50ד להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"א-2001, בסכום שלא יעלה על 750 שקלים חדשים (בהחלטה זו – החלטת הענקות ותשלומים), בסכום המשתלם לפי אותו סעיף, ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

8.    (בוטל).

מיום 1.4.1986

החלטה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 415

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

אישפוז ושירותים רפואיים

8. המדינה תכסה את ההוצאות של אישפוז ושירותים רפואיים למעט ריפוי שיניים, שראש הממשלה, שר, סגן שר, בני זוגם וילדיהם עד גיל 18 זקוקים להם, ובלבד שכיסוי ההוצאות כאמור שהוצאו בחוץ לארץ יהיה טעון אישור של יחידה רפואית ששר הבריאות הסמיך לכך.

דמי כלכלה

9.    (א)  לשר ולסגן שר ישולם סכום של 1,400 שקלים לחודש לכיסוי הוצאות כלכלה.

          (ב)  הסכום האמור צמוד למדד כהגדרתו בסעיף 5(א) ויותאם – ביחס לעליית המדד לעומת שיעורו לחודש אפריל 1981 – כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

מיום 4.5.2006

החלטה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6541 מיום 30.11.2006 עמ' 348

(ב) הסכום האמור צמוד למדד המחירים לצרכן למדד כהגדרתו בסעיף 5(א) ויותאם – ביחס לעליית המדד לעומת שיעורו לחודש אפריל 1981 – כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

          (ג)   הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו לשקל הקרוב.

שירותי תקשורת

9א.     (א)  אוצר המדינה יממן לשר ולסגן שר –

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020

הוספת סעיף 9א

(1)   הוצאות התקנה חד-פעמיות של קו טלפון אחד בדירה שבה מתגורר השר או סגן השר דרך קבע (להלן – הדירה), אם אין בה קו טלפון הרשום על שמו;

(2)   מכשיר פקסימילה, לפי אישור אגף החשב הכללי במשרד האוצר, הוצאות התקנה של קו טלפון בדירה לצורך שימוש במכשיר כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו והשימוש בו;

(3)   לפי בחירת השר או סגן השר, הוצאות אחזקה ושימוש בשני קווי הטלפון כאמור בפסקאות (1) ו-(2) או הוצאות אחזקה ושימוש בקו טלפון אחד, עם יכולת שימוש IDSL לגלישה באינטרנט; מימון אוצר המדינה לפי סעיף קטן זה יחול על הוצאות אלה בלבד: שירות שיחה מזוהה, שירות תא קולי, שיחות טלפון בארץ לרבות שיחות לספק שירותי אינטרנט, שיחות טלפון לחוץ לארץ, פקסימילה בארץ ולחוץ לארץ, וכן שיחת גוביינא מחוץ לארץ ובלבד שהשר או סגן השר הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת, כי הן בוצעו למען מילוי תפקידו כשר או כסגן שר.

          (ב)  (1)   עם תחילת כהונתו, ימסור השר או סגן השר הודעה בכתב לאגף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר מספרי הטלפון לפי סעיף קטן (א) שהוצאות התקנתם, אחזקתם והשימוש בהם ימומנו על ידי אוצר המדינה; חל שינוי במספרי הטלפון, יעדכן השר או סגן השר את ההודעה;

(2)   אגף החשב הכללי במשרד האוצר ידאג לשיוך מספרי הטלפון שנמסרו לו לפי פסקה (1) לחברה המספקת שירותי טלפון בין-לאומיים, אשר זכתה במכרז למתן שירותים למשרדי הממשלה או לכנסת, ויודיע על כך לשר או לסגן השר.

עיתונים

9ב.     אוצר המדינה יממן לשר ולסגן שר מנוי על שני עיתונים יומיים המודפסים בישראל, לפי בחירתם.

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1021

הוספת סעיף 9ב

לימודי שפה

9ג.     (א)  שר וסגן שר זכאים לתקציב שנתי בסכום המשתלם לחבר כנסת לפי סעיף 50א להחלטת הענקות ותשלומים לצורך לימודי שפה שאינה שפת אימם, וכן לתשלום מס הכנסה שהם חייבים בו בגין תשלום הסכום האמור.

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1021

הוספת סעיף 9ג

          (ב)  התשלום לפי סעיף קטן (א) ישולם על ידי אוצר המדינה ישירות למורה או לבית הספר ללימוד שפות, על סמך חשבונית שתומצא לאגף החשב הכללי במשרד האוצר.

תשלום בעד נסיעה בכביש אגרה

9ד.     תשלום בעד נסיעת שר או סגן שר בכביש אגרה, כהגדרתו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, ברכב שהועמד לרשותו על ידי המדינה, ולגביו בלבד, יכוסה על ידי אוצר המדינה; אגף החשב הכללי במשרד האוצר יתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את כביש האגרה באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה בכביש, בין באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון אוצר המדינה והעברתו מן הרכב אסורה.

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1021

הוספת סעיף 9ד

9ה.     (פקע).

מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-21 וה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7868 מיום 26.9.2017 עמ' 11

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8145 מיום 8.1.2019 עמ' 1782

הוספת סעיף 9ה

הנוסח:

גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון

9ה. (א) מס הכנסה המוטל על ראש הממשלה, על שר החוץ או על שר הביטחון בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה.

(ב) בסעיף זה –

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה השווה להפרש החיובי שבין אלה:

(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות ראש הממשלה, שר החוץ או שר הביטחון, בידי המדינה, שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;

(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות שר בידי המדינה;

"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

גילום מס בשל תשלומים, שירותים וטובות הנאה

9ו.      מס הכנסה שהוטל על ראש הממשלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) בשל הכנסה הנובעת מתשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה, יהיה על חשבון אוצר המדינה.

מיום 1.7.2020

החלטה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8631 מיום 1.7.2020 עמ' 1702

הוספת סעיף 9ו

ביטול

10.  החלטת שכר שרים וסגני שרים, תשמ"א-1981 – בטלה.

שמירת זכות

11.  שר שערב תחילתה של החלטת שכר שרים וסגני שרים, תשל"ח-1978, התגורר בדירת שרד, רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל עוד הוא מכהן כשר.

תחילה

12.  תחילתו של סעיף 7(ב) ביום א' באב תשמ"א (1 באוגוסט 1981); תחילתן של יתר הוראות החלטה זו ביום כ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981).

 

תוספת

(סעיף 9א(א)(3))

הצהרה

אני, השר או סגן השר       מצהיר בזה כי שיחות הטלפון שבוצעו מחוץ לארץ בתשלום גוביינא בימים       לקו הטלפון בביתי שמספרו      , בוצעו למען מילוי תפקידי כשר או כסגן שר; הצהרה זו ניתנת לאגף החשב הכללי במשרד האוצר לשם קבלת החזר תשלום בעבור שיחות הטלפון בגוביינא.

 

תאריך                                                                    ________________

                                                                                                          השר או סגן השר

מיום 16.4.2012

החלטה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1021

הוספת תוספת

 

 

כ"ז בכסלו תשמ"ב (23 בדצמבר 1981)                               שלמה לורינץ

                                                                                                     יושב ראש ועדת הכספים

                                                                                                               של הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ק"ת תשמ"ב מס' 4308 מיום 17.1.1982 עמ' 508.

תוקנה ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 952 – הודעה תשמ"ב-1982 (בוטלה ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096 בסעיף 2 להודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982).

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1096 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4458 מיום 6.2.1983 עמ' 724 – החלטה תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1291 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 422 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866 – החלטה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.1.1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 24.5.1984 עמ' 1580 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4725 מיום 9.11.1984 עמ' 208 – הודעה תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1266 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 415 – החלטה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 854 – הודעה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1514 – החלטה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.7.1986.

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1515 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.7.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 369 – החלטה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.11.1986 ור' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 699 – החלטה (מס' 2) תשמ"ז-1987; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 989 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5069 מיום 10.12.1987 עמ' 236 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.10.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 755 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 197 – החלטה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 30.9.1988 (בוטלה ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536 – החלטת שכר שרים וסגני שרים (התליית הצמדה) (ביטול), תשמ"ט-1989; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר).

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 199 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.4.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 536 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 740 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 22 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 335 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.1.1990.

ק"ת תש"ן מס' 5265 מיום 29.4.1990 עמ' 596 – הודעה (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 360 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 518 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5349 מיום 28.4.1991 עמ' 809 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420 – הודעה תשנ"ב-1991 (בוטלה ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566 בסעיף 2 להחלטה תשנ"ב-1991).

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 566 – החלטה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ב מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 722 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5440 מיום 5.5.1992 עמ' 1036 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 56 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.10.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 805 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 806 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 83 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.10.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 243 – החלטה תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 610 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 847 – הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5637 מיום 10.11.1994 עמ' 333 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 681 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1425 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5711 מיום 9.11.1995 עמ' 67 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 303 – החלטה תשנ"ו-1995; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 542 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 90 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 91 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.10.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5809 מיום 30.1.1997 עמ' 385 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 593 – החלטה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 660 – הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5857 מיום 14.10.1997 עמ' 30 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 56 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.10.1998 (בוטלה ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344 בהחלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון) (ביטול), תשנ"ט-1999).

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 344 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6008 מיום 8.12.1999 עמ' 130 – החלטה תש"ס-1999.

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 347 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6080 מיום 25.1.2001 עמ' 323 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.1.2001.

ק"ת תשס"א מס' 6104 מיום 10.5.2001 עמ' 794 – החלטה תשס"א-2001; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 168 – הוראת שעה תשס"ב-2001; תוקפה מיום 6.12.2001 עד יום 5.12.2002.

י"פ תשס"ג מס' 5216 מיום 18.8.2003 עמ' 3810 – הודעה תשס"ג-2003; תוקפה מיום 1.7.2003 עד יום 30.6.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6462 מיום 16.2.2006 עמ' 476 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6492 מיום 26.6.2006 עמ' 854 – החלטה תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6541 מיום 3.12.2006 עמ' 347 – החלטה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 4.5.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6572 מיום 8.3.2007 עמ' 645 – החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6650 מיום 25.2.2008 עמ' 562 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115 – החלטה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6735 מיום 31.12.2008 עמ' 278 – הוראת שעה; תוקפה בשנת 2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1170 – הוראת שעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תוקפה מיום 1.8.2009 עד יום 31.12.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6832 מיום 3.12.2009 עמ' 154 – הודעה תש"ע-2009; תוקפה מיום 1.8.2009 עד יום 31.12.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 887 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 16.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510 – החלטה תשע"א-2011; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6981 מיום 28.2.2011 עמ' 730 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 16.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7082 מיום 26.1.2012 עמ' 692 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 16.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7108 מיום 16.4.2012 עמ' 1020 – החלטה תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 748 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7345 מיום 26.2.2014 עמ' 700 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 815 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7613 מיום 1.2.2016 עמ' 706 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7654 מיום 5.5.2016 עמ' 1111 – החלטה תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 729 – החלטה תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 729 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7868 מיום 26.9.2017 עמ' 11 – הוראת שעה תשע"ח-2017; תוקפה מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2019. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018. ק"ת תשע"ט מס' 8145 מיום 8.1.2019 עמ' 1782 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ח מס' 7933 מיום 18.1.2018 עמ' 868 – החלטה תשע"ח-2018; ר' סעיף 4 לענין תחילה והוראת שעה.

4. (א) תחילתם של סעיפים 1 ו-2 להחלטה העיקרית, כנוסחם בהחלטה זו, ביום כ"ח בטבת התשע"ח (15 בינואר 2018).

 (ב) תחילתו של סעיף 5 להחלטה העיקרית, כנוסחו בהחלטה זו, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

 (ג) על אף האמור בסעיף 3 להחלטה העיקרית, בשנת 2018 יהיה השכר הכולל, כהגדרתו בסעיף 5 להחלטה העיקרית, של סגן שר כשכר המשתלם לחבר הכנסת בשנת 2018 לפי החלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1987.

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 956 – החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018; ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

2. ראש הממשלה, שר וסגן שר רשאים לוותר על הפרש השכר שבין השכר שמשתלם להם לפי ההחלטה העיקרית בשנת 2018 ובין השכר שהשתלם להם בשנת 2017, והוראות סעיף 5 להחלטה העיקריה, כנוסחו בהחלטה זו, יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים.

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8331 מיום 21.1.2020 עמ' 450 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8631 מיום 1.7.2020 עמ' 1702 – החלטה תש"ף-2020.

[1] משכורתו של סגן שר 41,866 שקלים חדשים מיום 1.1.2020: ר' ק"ת תש"ף מס' 8331 מיום 21.1.2020 עמ' 450.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות