נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), תשס"ט-2008

בטחון – יצוא ביטחוני – ציוד

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא – יצוא בטחוני

תוכן ענינים

סעיף 1

ציוד דו שימושי מפוקח

Go

2


צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), תשס"ט-2008*

          בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) להגדרה "ציוד דו-שימוש מפוקח" בסעיף 2 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ציוד דו-שימושי מפוקח לעניין העברה ליהודה, שומרון ורצועת עזה צו תשע"ה-2015

1.       הציוד המנוי בתוספת הראשונה הוא ציוד דו-שימושי מפוקח לעניין העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית ביהודה, שומרון ורצועת עזה.

מיום 4.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 978

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

ציוד דו-שימושי מפוקח

1. הציוד הדו-שימושי המנוי בתוספת הוא ציוד דו-שימושי מפוקח.

ציוד דו-שימושי מפוקח לעניין העברה לרצועת עזה צו תשע"ה-2015

2.       הציוד המנוי בתוספת השנייה הוא ציוד דו-שימושי מפוקח לעניין העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית ברצועת עזה בלבד.

מיום 4.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 978

הוספת סעיף 2

צו תשע"ה-2015

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

מיום 4.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 978

החלפת הכותרת

הנוסח הקודם:

תוספת

מס"ד    שם נפוץ                                   דגשים/שמות נוספים     כיתוב לועזי                  נוסחה כימית

1          מלחים כלוראטים                    דגש על:                      Chlorate salts:          NaClO3

                                                           פוטסיום כלוראט         (Potassium chlorate,     KClO3

                                                           וסודיום כלוראט          Sodium chlorate)

2          מלחים פרכלוראטים                דגש על:                      Perchlorate salts:     NaClO4

                                                           פוטסיום פרכלוראט     (Potassium                KClO4

                                                           וסודיום פרכלוראט      perchlorate, Sodium

                                                                                               Perchlorate)

צו תשע"ב-2012

        חומצה על-כלורית                                                      perchloric acid         HClO4

מיום 13.3.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 879

הוספת פרט 2א

3          מי חמצן (בריכוז מעל 18%)                                       Hydrogen peroxide H2O2

4          חומצה חנקתית                                                           Nitric acid                 HNO3

5          מושק קסילן                            מושק קסילול              Musk xylene             C12H15N3O6

6          כספית (כולל כספית                                                    Mercury                    Hg

            לצרכים רפואיים)

7          הקסמין                                   Methenamine,          Hexamine                  C6H12N4

                                                           HMTA

8          פוטסיום פרמנגנט                   Potassium salt          Potassium                  KMnO4

                                                                                               permanganate

9          חומצה גופרתית למעט            חומצה למצברים         Sulfuric acid             H2SO4

            חומצה גופרתית המצויה         Oleum

            בתוך מצברים מוגמרים

            לכלי רכב

10        פוטסיום ציאניד                                                          Potassium cyanide   KCN

11        סודיום ציאניד                                                             Sodium cyanide       NaCN

12        גופרית                                                                        Sulfur                         S

13        זרחן לבן/אדום                       White phosphorus, Phosphorus               P

                                                           Red phosphorus

14        אבקת אלומיניום                     חמרן Aluminum       Aluminum powder   Al

15        אבקת מגנזיום                                                             Magnesium powder Mg

16        נפתלן                                                                         Naphthalene             C10H8

17        דשנים וכימיקלים

            (א)   אמוניום ניטראט             מלחת אמוניקלית         Ammonium nitrate  NH4NO3

                    (מוצק ונוזל)

            (ב)   אשלגן ניטראט                דשן 13-0-46, חנקת    Potassium nitrate     KNO3

                    (מוצק ונוזל)                   אשלגן

                                                           Saltpeter, Niter

            (ג)    אוריאה (מוצק ונוזל)      קרבמיד                       urea                            CH4N2O

            (ד)   אוריאה ניטראט                                                  Urea nitrate               CH4N2O-NO3

                    (מוצק ונוזל)

            (ה)   דשן 17-10-27

            (ו)    דשן 20-20-20

            (ז)    כל דשן מוצק המכיל את אחד

                    החומרים בפרטי משנה (א) עד (ג)

18        מלחים חנקתיים של מתכות אחרות

            (א)   סודיום ניטראט               מלחת צ'ילי                  Sodium Nitrate         NaNO3

                    (במצב מוצק)                 Chile saltpeter, Soda niter

            (ב)   קלציום ניטראט               קלק-אמון                    Calcium nitrate        Ca(NO3)2

                    (במצב מוצק), כולל

                    עם תוספת גיר

19        חומרי הדברה

            (א)   לאנט                               מתומיל, Methomyl   Lannate

            (ב)   תיואנקס                          אנדוסלפאן,                 Endosulfan

                                                           Endosulfan

20        מלח ניטריט

21        מתיל ברומיד                                                                                                  CH3Br

22        אשלגן כלורי                                                                                                  KCl

23        פורמלין                                  פורמלדהיד                  Formaline                  CH2O

24        אתילן גליקול                                                                                                 C2H6O2

25        גליצרין                                                                       Glycerine                  C3H8O3

26.     לוחות פלטינה, לוחות טיטניום ולוחות גרפיט בעובי שאינו עולה על 10 ס"מ;

27.     ציוד תקשורת, ציוד תומך תקשורת, או ציוד המכיל פונקציות תקשורת;

28.     ציוד העלול, תוך כדי הפעלתו, לגרום להפרעות לרשתות תקשורת;

29.     ציוד תשתית לרשתות תקשורת;

30.     מחרטות (לרבות מכונות מרכז לחריטה) להסרת מתכות;

31.     חלקי חילוף למחרטות, פרטי ציוד למחרטות וציוד נלווה למחרטות;

32.     מכונות כלים המשמשות לאחד או יותר מהשימושים האלה: כרסום, הברגה, הברה, ערגול;

33.     תנורי יציקה בעלי יכולת חימום העולה על 600 מעלות צלזיוס;

34.     מוטות אלומיניום בקטרים של 50 עד 150 מ"מ;

צו תשע"ב-2012

35.     צינורות מתכת, עם או בלי תפר, שקוטרם עד 333 מ"מ;

מיום 13.3.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 879

החלפת פרט 35

הנוסח הקודם:

35. צינורות מתכת שקוטרם מ-50 מ"מ עד 200 מ"מ;

36.     כדוריות מתכת מקוטר שישה מ"מ ומיסבים המכילים כדוריות מתכת מקוטר שישה מ"מ;

37.     משקפות אופטיות דו-עיניות;

38.     טלסקופים לרבות כוונות טלסקופיות (כולל ציינים);

39.     מדי טווח לייזר;

40.     סמני לייזר;

41.     אמצעי ראיית לילה;

42.     מצלמות תת-מימיות ועדשות אטומות;

43.     מצפנים ואמצעים ייעודיים למציאת כיוון לרבות GPS;

44.     ציוד צלילה, לרבות מדחסי צלילה ומצפנים תת-מימיים;

45.     אופנועי ים;

46.     מנועי הנעה ימיים חיצוניים מעל 25 כ"ס וחלקים ששימושם העיקרי הייעודי הוא עם המנועים האמורים;

47.     מצנחים, גלשני רוח וטיסנים;

48.     כדורים פורחים, ספינות אוויר DIRIGIBLE, דאוני תלייה, טיסנים וכלי טיס נוספים שאינם מועלים בכוח מנוע;

49.     מכשירים וכלים למדידה של קרני גאמא וקרני X;

50.     מכשירים וכלים לאנליזה פיסיקלית או כימית;

51.     אמצעי מדידה טלמטרים;

52.     רכב מנועי מסוג טרקטורון;

53.     נשק ותחמושת המיועדים לשימוש אזרחי כגון ציד, צלילה, דיג וספורט, פגיונות, חרבות וסכינים מתקפלות מעל ל-10 ס"מ;

54.     חפץ או מערכת חפצים פולטי אש או גורי התפוצצות (נפצים) לרבות זיקוקין די-נור;

55.     הפריטים המנויים ברשימה כהגדרתה בצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח), התשס"ח-2007.

צו תשס"ט-2009

56.     מדים, סמלים ותגים.

מיום 18.8.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1233

הוספת פרט 56

צו תשע"ה-2015

תוספת שנייה

(סעיף 2)

מיום 4.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 978

הוספת תוספת שנייה

1.        דשנים או כל תערובת המכילה אשלגן כלורי בריכוז העולה על 5%.

2.        סיבים או בדים ארוגים המכילים פחמן (סיבי פחמן או סיבי גרפיט, Carbon fibers), לרבות אלה:

(א)  Chopped carbon fibers;

(ב)  Carbon roving;

(ג)   Carbon strand;

(ד)  Carbon fibers tape.

3.        חומר גלם על בסיס סיבי זכוכית (Glass fibers), למעט צמר זכוכית פשוט לבידוד מרטיבות לצורכי בנייה, ולרבות אלה:

(א)  Chopped glass fibers;

(ב)  Glass roving;

(ג)   Glass strand;

(ד)  Glass fibers tape;

(ה)  S-Glass;

(ו)   E-Glass.

4.        כלי שיט.

5.        סיבים או בדים המכילים פוליאתילן (Polyethylene fibers) המוכרים גם בשם Dyneema, למעט לוחות בידוד פוליאתילן כמוצר מוגמר.

6.        אמצעי גילוי רטרו.

7.        מכלי גז.

8.        ציוד קידוח.

9.        ציוד להפקת מים מקידוחים, למעט משאבות מים המיועדות אך ורק לרשות המים.

10.      שרפים המכילים ויניל אסטר – Vinil Esther resins.

11.      שרפים המכילים קבוצת אפוקסי – Epoxy resins.

12.      מקשים בעבור שרפי אפוקסי המכילים קבוצות כימיות מסוג אמיד או מסוג אמין, לרבות החומרים המנויים להלן אך למעט חומר מילוי "סיקה" (SIKA) + מקשה:

(א)  DETA – diethylenetriamine;

(ב)  TETA – triethylenetriamine;

(ג)   AEP – aminoethylpiperazine;

(ד)  E-100 – Ethyleneamine;

(ה)  T-403 – jeffamine;

(ו)   Catalyst 4, 5, 6, 22, 23, 105, 140, 145, 150, 179, 190, 240;

(ז)   D.E.H 20, 24, 25, 26, 29, 52, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87;

(ח)  XZ 92740.00.

13.      מאיצים בעבור ויניל אסטר, לרבות אלה:

(א)  DMA – Dimethylaniline;

(ב)  Cobalt Octoate;

(ג)   Mekp – Methylethyl Ketone Peroxide;

(ד)  AAP – Acetyl acetone peroxide;

(ה)  Cuhp – cumene hydroperoxide.

14.      HTPB (hydroxyl-terminated polybutadiene) מסוג M או H.

15.      חומרים לחיטוי: תמיסות בריכוז של למעלה מ-11%, לרבות תמיסות היפו-כלוריט (HTH) ואקונומיקה המכילים ריכוז של למעלה מ-11% חומרים לחיטוי, למעט חול זכוכית לסינון וחיטוי.

16.      TDI – טולואין די איזוציאנאט.

17.      צמנט פורטלנד (בתפזורת או בשקים או בחביות).

18.      אגרגטים טבעיים, אגרגטים מחצבה וכל חומרי המצע לסוגיהם.

19.      בטון מוכן.

20.      אלמנט או מוצרי בטון טרום או דרוך.

21.      אלמנט או מוצרי קונסטרוקציה מפלדה.

22.      ברזל ליסודות ועמודים בכל קוטר, לרבות רשתות פלדה מרותכות.

23.      כבלי פלדה בכל עובי.

24.      תבניות לאלמנט בנייה מפלסטיק או מפח מגלוון.

25.      תבניות מתועשות ליציקת בטון.

26.      קורות מחומרים מרוככים או מפלסטיק בעלי עובי דופן 4 מ"מ ומעלה.

27.      חומרי בידוד טרמי ומוצרי בידוד טרמי, למעט רעפים, דבק טיח, פסיפס ואבן לבנייה, לוחות חיפוי מגבס, לוחות בידוד פוליטילן, צמר זכוכית ובד בידוד מרטיבות.

28.      בלוקי בטון, סיליקט, איטונג או שווה ערך בכל עובי.

29.      חומרים לאיטום מבנים הכוללים מרכיבי אפוקסי או פוליאוריטן, למעט סיליקון אקרילי, רובה אקרילית לקרמיקה כמוצר מוגמר, פלסטלינה, חומר איטום BOND BG.

30.      אספלט ומרכיביו, לרבות ביטומן ואמולסיה, בתפזורת או במארזים מכל סוג שהוא.

31.      אלמנטים ומוצרי מסגרות מפלדה למבנים, למעט פח מגלוון עד עובי של 0.4 ס"מ.

32.      אלמנטים ומוצרים לתיעול וניקוז מבטון טרם בקוטר מעל 1 מטר.

33.      מבנים יבילים ומכולות.

34.      כלי רכב, למעט כלי רכב פרטי, ולרבות רכבי 4x4, כלי רכב דו-גלגליים וכלי ציוד מיכני הנדסי.

35.      ציוד אופטי, מצלמות אינפרא אדום, מצלמות טרמיות ומצלמות לראיית לילה.

36.      משאבות שמופעלות על גז.

37.      מנפחי אוויר חשמליים.

38.      לוחות נחושת, נירוסטה ואלומיניום, לרבות רשתות, צינורות ומוטות מנחושת נירוסטה ואלומיניום.

39.      אלקטרודות, לרבות מדי PH, אלקטרודות גרפיט, אלקטרודות מצופות פלטינה ואלקטרודות MMO, למעט אקלטרודות לבדיקת דם.

40.      מכונות שיקוף לרבות מכשירי רנטכן (X-RAY).

41.      משאבות המתאימות לשימוש במים לא נקיים בעלות הספק של עשרה ליטרים בדקה ומעלה.

42.      משאבות ואקום.

43.      חומרים שונים לתעשית הפלסטיק, לרבות פוליאסטר, פוליאוריתן ושרף אפוקסי.

44.      שער מגנומטר.

45.      מכונת ריתוך, לרבות אלקטרודות לריתוך.

46.      מכשיר לגילוי מתכות (GPR).

47.      צינורות מתכת, עם או בלי תפר, שקוטרם עד 350 מ"מ.

48.      מכשירים וכלים לאנליזה פיסיקלית או כימית, למעט אנליזת דם.

צו תשע"ו-2015

49.      לוחות עץ החל בעובי של 1 ס"מ ורוחב 5 ס"מ.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 49

צו תשע"ו-2015

50.      רכיבי UPS (אל-פסק).

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 50

צו תשע"ו-2015

51.      לוחות פלסטיק משוריין בסיבים בכל עובי; לוחות פלסטיק לא משוריין בסיבים החל בעובי של 1 ס"מ.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 51

צו תשע"ו-2015

52.      גלאי עשן המכיל רכיב רדיואקטיבי.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 52

צו תשע"ו-2015

54.      מלח דיכרומט.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 54

צו תשע"ו-2015

55.      בריום כלוריד.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 55

צו תשע"ו-2015

56.      אמוניום כלוריד.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 56

צו תשע"ו-2015

57.      שמן קיק.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 57

צו תשע"ו-2015

58.      תחמוצת ברזל.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 58

צו תשע"ו-2015

59.      מרככים מסוג D.O.A, D.O.P.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 59

צו תשע"ו-2015

60.      בידוד אסבסט.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 60

צו תשע"ו-2015

61.      כננות וציוד הרמה.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 61

צו תשע"ו-2015

62.      אבקת גרפיט.

מיום 30.11.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215

הוספת פרט 62

כ"ח באלול התשס"ח (28 בספטמבר 2008)                            אהוד ברק

                                                                                                              שר הביטחון* פורסם ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 55.

תוקן ק"ת תשס"ט מס' 6804 מיום 18.8.2009 עמ' 1233 – צו תשס"ט-2009.

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 879 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 978 – צו תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7576 מיום 30.11.2015 עמ' 215 – צו תשע"ו-2015.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות