נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), תשע"ט-2019

 

 

בטחון – צה"ל – מילואים

בטחון – צה"ל – שירות בטחון – מילואים

תוכן ענינים

סעיף 1

תעסוקה מבצעית בתדירות גבוהה

Go

2

סעיף 2

תוקף

Go

2

 

תוספת

Go

2

 


צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), תשע"ט-2019*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(2) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, לאחר ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תעסוקה מבצעית בתדירות גבוהה

1.       ניתן לקרוא לחייל מילואים המשרת בתפקידים ובמקצועות המפורטים בתוספת, לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות.

תוקף

2.       תוקפו של צו זה מיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

 

תוספת

(סעיף 1)

1.        חייל המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון;

2.        חייל המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד הצפון;

3.        חייל המשרת בתפקיד מפקד כלי שיט, מפקד מוצב שליטה, מפקד שאינו קצין (מש"ק) השטה ימי או סגן מפקד דבור בחיל הים;

4.        לוחם המשרת ביחידת שייטת 13;

5.        חייל המשרת ביחידת מטוסים זעירים ללא טייסים (מזל"טים) בזרוע היבשה;

6.        חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 6217;

7.        חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 217;

8.        חיילים וקצינים המשרתים בגדודי חי"ר קל, ובלבד שאם נקראו לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית בשנה מסוימת, לא ייקראו לשירות מילואים כאמור בשנה שלאחריה;

9.        חיילים המשרתים בפלוגות ציוד מכני הנדסי (צמ"ה), ובלבד שאם נקראו לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית בשנה מסוימת, לא ייקראו לשירות מילואים כאמור בשנה שלאחריה;

10.      חיילים וקצינים המשרתים בצוות "רז" ביחידה 611/282.

 

 

ג' באדר ב' התשע"ט (10 במרס 2019)                                בנימין נתניהו

                                                                                                  ראש הממשלה ושר הביטחון

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ט מס' 8203 מיום 7.4.2019 עמ' 3110.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות